Yuankursen | Analyse

Indholdsfortegnelse
Beskriv kort udviklingen i yuankursen i den viste periode. Og angiv, om yuan alt i alt er blevet styrket eller svækket set over hele den betragtede periode?

Hvordan har den danske krone udviklet sig over for yuan?

Giv et skøn over, hvordan Yuan har udviklet sig over for euroen i den betragtede periode.

Hvor stor del af dansk eksport går til Kina (tjek tabel 22.1)?

Hvilke konsekvenser har den viste udvikling i Yuan haft for den danske konkurrenceevne over for Kina?

Uddrag
Beskriv kort udviklingen i yuankursen i den viste periode. Og angiv, om yuan alt i alt er blevet styrket eller svækket set over hele den betragtede periode?

- Som vi kan se på kurven, så er kursen på yuan gået væsentlig ned, men den har sine opsving et par gange. Den er gået fra at ligge på 104 til 94 i år 2017.

Vi kan også se at yuankursen er på vej op af igen da, den stiger efter år 2017, men det er ikke meget den stiger. Hvordan har den danske krone udviklet sig over for yuan?

I forhold til Yuan er den danske krones kurs meget stabil. Når vi kigger på Euroen og dollaren, så har der ikke rigtig været noget stort dyk i nogle valutaer.

Giv et skøn over, hvordan Yuan har udviklet sig over for euroen i den betragtede periode.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu