Valuta aflevering | IØ | Yuankursen

Aflevering i International økonomi om Yuankursen, Valutamarkedet, Euroen svækkes, Kurssystemer, Dollaren og Konvergenskrav.

Indholdsfortegnelse
10.1 – Yuankursen

a) Beskriv kort udviklingen i yuankursen i den viste periode. Og angiv, om yuan alt i alt er blevet styrket eller svækket set over hele den betragtede periode?

b) Hvordan har den danske krone udviklet sig over for yuan?

c) Giv et skøn over, hvordan yuan har udviklet sig over for euroen i den betragtede periode.

d) Hvor stor del af dansk eksport går til Kina? (tjek tabel 18.1)

e) Hvilke konsekvenser har den viste udvikling i yuan haft for den danske konkurrenceevne over for Kina?

10.2 – Valutamarkedet

a) Den danske importør af amerikanske Ford-biler skal betale 23 mio. dollars til den amerikanske bilproducent. Hvordan påvirkes dollarkursen?

b) Novo Nordisk har solgt insulin til nordmændene og modtager herfor en betaling på 12 mio. norske kroner. Hvordan påvirkes kursen på norske kroner?

c) En amerikansk pensionskasse fristes af de stabile danske obligationer og opkøber for 32 mio. kr. Hvordan påvirkes dollarkursen?

d) Flere danske virksomheder opretter produktionsvirksomheder i Tjekkiet. Dels opkøber man eksisterende tjekkiske fabrikker, og dels bygger man helt nye fabriksanlæg. Hvordan påvirkes kursen på tjekkiske koruna?

e) En stor dansk koncern låner 13 mio. schweiziske franc i en schweizisk bank på grund af den lave schweiziske rente. Hvordan påvirkes kursen på schweiziske franc?

f) Renteniveauet i Danmark stiger, så det ligger markant over det engelske renteniveau. Hvordan vil dette påvirke kursen på engelske pund?

g) Rygter om, at Bulgarien vil devaluere, får danske investorer til helt af stoppe opkøbet af lev (Bulgariens valuta). De afventer devalueringen, fordi de så herefter kan købe lev meget billigere. Hvordan påvirkes kursen på lev umiddelbart af danskerne reaktion på devalueringsrygterne?

h) Aktiekurserne rasler ned i USA, og danskerne sælger i stor stil deres amerikanske aktier. Hvordan påvirkes dollarkursen?

i) A.P. Møller køber et stort hollandsk rederi for 22 mia. kr. Hvordan påvirkes eurokursen?

j) Den amerikanske centralbank Fed hæver renten, fordi finanskrisen er slut og et opsving er i fuld gang.

10.3 - Euroen svækkes

a) Indtegn i et udbud/efterspørgselsdiagram, hvordan øget udbud af euro presser eurokursen ned.

b) Hvilke to indgreb vil Nationalbanken typisk tage i anvendelse, hvis den ønsker at styrke euroen? Indtegn i diagrammet, hvordan disse indgreb påvirker kursdannelsen

10.7 – Kurssystemer

a) Gør rede for de forskellige valutakurssystemer – og inddrag eksemplerne fra tabellen i besvarelsen.

b) Hvilke fordele giver det for lande, at deres valuta er fastlåst til fx euro eller dollar?

c) Hvad betyder det for den danske krone, at visse valutaer – ligesom kronen – er hægtet på euroen?

d) Hvad kan tænkes at være årsager til, at enkelte lande helt har fravalgt at have egen valuta og i stedet for bruger euro og eller dollar som betalingsmidler?

10.9 – Dollaren

a. Hvilken rolle spiller dollaren på det globale valutamarked?

b. beskriv kort udviklingen i dollarkursen i den betragtede periode

c. Dollaren er en flydende (delvist) valuta. Hvad vil det sige? Og hvordan fremgår det af figuren?

d. Hvilke konsekvenser har det for de danske eksport- og importvirksomheder, at dollaren er flydende?

e. Flere danske virksomheder, som har store indtægter i dollar, sørger ofte for at optage lån i amerikanske banker for at modvirke effekterne af den svingende dollar. Eller også sørger man for, at indkøb af råvarer er faktureret i dollar. Forklar hvordan disse foranstaltninger – dollarlån og fakturering i dollar – mindsker risikoen, når dollaren svinger?

10.10 Konvergenskrav

a. gør rede for de fem konvergenskrav

b. Forklar, hvorfor man har opstillet disse krav

c. Hvilke lande er – ifølge seneste rapport – tæt på at opfylde konvergenskravene? Og hvilke har et stykke vej endnu?


Uddrag
Der findes to overordnede valutakurssystemer: flydende kurs og fast kurs, og derunder delvist flydende og delvist fast. Ved en flydende valutakurssystem handler det om efterspørgsel og udbud fra den private sektor. I dette system har centralbanken ingen deltagelse eller indflydelse i kursfastsættelsen.

Den delvist flydende handler om at nogen lande ikke vil være bundet af den flydende kurssystem og derfor vælger de at føre den delvise, hvor centralbanken har retten til at bryde ind hvis kursfastsættelsen er uacceptabel.
Det delvist flydende valutakurssystem anvendes af lande som Australien, Mexico, USA, Brasilien, Tyrkiet, Thailand og vores naboland Norge.

Ved den faste kurs ligger ansvaret for kursfastsættelse hos myndighederne, på den måde garanteres en fast vekselkurs over for valutaerne. En delvist fast kur er trådt i kræft når et land vælger at sætte grænser, det vil sige et interval for hvordan kursen må svinge. Hvis udsvingene skulle overtræde intervallet, har centralbanken ansvaret for at gribe ind og ændre på kursen, påvirke den ved enten at sælge eller købe valuta, på den måde vil udsvinget på valutaen blive acceptabelt igen.
Få lande anvender den helt faste valuta, det er lande som Hong Kong og Djibouti.
Lande som anvender det delvist fastekurssystem er lande som Jordan, Oman, Saudi Arabien og Bahrain og vores eget land Danmark.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu