Indholdsfortegnelse
Opgave 11.10 Optimalt Valutaområde?
A. Gør Rede for De Betingelser, Der Stilles Til en Gruppe Lande, Hvis De Skal Indgå I Et Optimalt Valutaområde.

B. Foretag en Analyse Af, Om Eurozonen Kan Siges at Være Et Optimalt Valutaområde. Peg Fx På Områder, Hvor Landene Er Samfundsøkonomisk Meget Forskellige – Samt På Områder, Hvor De Ligner Hinanden.

C. Sammenlign Usa Med Eu Og Peg På Områder, Hvor Usa Er Tættere På at Være Et Optimalt Valutaområde.

D. Hvad Mener Stiglitz Mon Med Den Sidste Bemærkning?

Opgave 11.13 Konvergenskrav
A. Gør Rede for De Fem Konvergenskrav.
- Prisstabilitet:
- Lav Rente:
- Underskud På De Offentlige Finanser:
- Offentlig Gæld:
- Stabil Valuta:

B. Forklar, Hvorfor Man Har Opstillet Disse Krav.

C. Hvilke Lande Er – ifølge Seneste Rapport – Tæt På at Opfylde Konvergenskravene? – Og Hvilke Har Et Stykke Vej Endnu?
- Link Til Rapport:
- Bulgarien:
- Danmark:

Uddrag
Udviklingen inden for EU i en meget lang periode må forventes at være meget uensartet og med risiko for et A-hold bestående de af lande med lav ledighed

styr på offentlige finanser og pæn vækst og et B-hold bestående af de lande, der slås med problemer på alle disse områder.

Når to lande (eller 19) går sammen om en fælles valuta, afstår de mulighederne for at styre deres rente. Fordi de benytter samme valuta, er der heller ingen valutakurs

de kan ændre på for at gøre deres varer billigere og mere attraktive. Da ændring af valutakurs og rente er blandt de vigtigste midler som lande bruger til at opnå fuld beskæftigelse

betød dannelsen af eurozonen, at man fjernede to af de vigtigste instrumenter, der kunne sikre dette. (…)

Det kan blive meget dyrt for et land at miste muligheden for at styre valutakurs og rente. Det vil give enorme problemer, med mindre der samtidig gøres noget andet.

Omkostningernes størrelse samt hvad dette 'andet' bør være, afhænger af en række faktorer, hvoraf den vigtigste er, hvor ens landene er.

Når man tager i betragtning, hvor forskellige EU-landene er, så er dette 'andet', som der er behov for, meget større end hvad EU hidtil har gjort eller sandsynligvis har tænkt sig at gøre.

Lige siden begyndelsen af 1990'erne, hvor rammerne omkring eurosystemet blev skabt, har økonomer diskuteret, om EU overhovedet kan betragtes som et optimalt valutaområde.

Efter den alvorlige eurokrise og den store risiko for kollaps af hele systemet i perioden 2010 og 2016 dukker diskussionen ofte op blandt økonomer. Så sent som i sommeren 2018 dukkede spørgsmålet atter op på grund af politisk turbulens i Italien.

---

Opfyldelsen af konvergenskriterierne er blevet bedre siden ECB's seneste konvergensrapport fra 2014. Der er i flere lande gjort fremskridt med at få inflationen ned i retning af euroområdet niveau.

Alle lande har også gjort fremskridt med hensyn til at nedbringe finanspolitiske ubalancer. Ingen af de lande, som behandles i denne rapport

deltager imidlertid i ERM2, og for nogle af landenes vedkommende har der de seneste par år været betydelige udsving i valutakursen i forhold til euroen.

Endelig er der sket betydelige fremskridt med hensyn til at nedbringe det lange rentespænd i forhold til euroområdet.

Konvergenskravene spiller en central rolle i eurokonstruktionen. ECB følger nøje, hvordan landene uden euro klarer sig – om de er på vej til at klare konvergenskravene og dermed igangsætte processen med at indføre euro.