Indholdsfortegnelse
Virksomhedsbegrebet:
Virksomhedstyper:
Virksomhedskarakteristik:
Købemotiv
- Snobmotivet
- Bandwagon-motivet
- Veblen-motivet
- Thrifty-motivet
Hurtigskrivning:

Uddrag
Formålet med en virksomhed er at skabe vækst og overskud. En virksomhed fungerer ved at anvende forskellige produkter og ressourcer, til at fremstille et produkt, som man kan sælge til mere end hvad omkostningerne er på, og dermed kan virksomheden få overskud.

Eksempel:
En møbelproducent fremstiller f.eks. møbler ved at behandle træ og derefter producere en reol ved hjælp af maskiner og arbejdskraft.

Reolen kan så sælges til en højere pris end omkostningerne, og dermed kan virksomheden få overskud.