Uddrag
Den 25. maj 2018 træder EU's persondataforordning i kraft, hvilket skærper virksomhedernes ret til at anvende og misbruge brugernes persondata.

Dette er et stort skridt i kampen om frihed, og ikke mindst brugernes rettigheder på især de sociale medier. Dette kan resultere i, at en masse uudnyttede features på de sociale medier kan tages i anvendelse, og forhåbentligt være med til at målrette kommunikationen i den virtuelle verden mod noget mere verbalt.

Netop forskellen på den verbale kommunikation og kommunikationen på de sociale medier er omdrejningspunktet i Vincent F. Hendricks ́ artikel, ”Fuc*:- (-Julehilsen” fra den 8. december 2014.

I artiklen kritiserer skribenten den hårde tone på de sociale medier, og giver sit bud på, hvorfor kommunikationen har udviklet sig som den har.

Det primære synspunkt i teksten er, at tonen på de sociale medier er alt for hård, hvilket ifølge Hendricks bunder i, at de fysiske elementer, som indgår i den verbale kommunikation, er udeladt.

Som eksempel på, at tonen er blevet for hård på de sociale medier, bruger Hendricks mobning over internettet til at illustrere dette.

”Efter år med kvindehad, digital mobning, politikerforfølgelse og anden råddenskab fra den virtuelle septiktank blev det alligevel dansken for meget” Disse mobningsformer over internettet er steget danskerne til hovedet, og hvor der efterfølgende, i 2014, er blevet indledt en regulær kamp for at komme problemet til livs.