Indledning
Vikingetiden har været en meget vigtig tid, da der var mange forskellige ting der skete. Bland andet var der meget slaveri, uretfærdighed og mange dårlig ting er sket i denne periode.

Vikingetiden har faktisk også en betydning til dagen i dag, og det ser vi i nogle forskellige produkter der bliver lavet.

Som fx ”viking blyanter” eller ost hvor der sat billeder af vikinger, og det det symboliserer måske at produkterne er rigtig gode og stærke, da det er det vikingerne, er kendt for i dag.

I denne opgave vil jeg gerne forklare hvordan de forskellige samfundsklasser har stået til, og hvordan eksempelvis slaver levede i denne tid.

Jeg vil snakke udefra to tekster jeg har analyseret som så er ”Ravnkel” og ”Rigsvandring” men udover det vil jeg også tage udgangspunkt for viden jeg har haft i forvejen, og fra nogle forskellige kilder jeg har læst.

Jeg kommer også ind på forskellen i de fattige og riges miljø. Til sidst i opgaven kommer der en lille diskussion, sammenligning og konklusion.

Jeg kommer også ind på, at begge tekster er fortalt fra mund til mund og hvad det så gøre ved teksten. Fordi det er blandt andet med til at ændre om teksterne er realistiske/troværdige.

Mit formål med opgaven er, at jeg vil vise hvordan de forskellige levevilkår var i vikingetiden og hvordan man var hvis man var en slave. Hvis man var fattig, havde man ingen rettigheder og blev behandlet på en dårlig måde.

Så jeg vil derfor analysere disse to tekster, og bevise hvordan vikingernes levevilkår kommer til udtryk i teksterne.

Indholdsfortegnelse
Indledning: 3
Redegørelse: 4
Analyse af Rigsvandring 5
Analyse af Ravnkel 8
Diskussion: 9
Konklusion: 10
Litteraturliste: 12

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
I 793 startede vikingerne med at plyndrer deres første kloster i Lindisfarne. I den tid var deres formål at dræbe så mange klostre som muligt, hvormed de til gengæld også tog en del slaver med sig.

Vikingetiden startede oprindeligt i 800-1050’erne. Definitionen bag vikingetiden handlede om togter, plyndring, trælle og kolonisering.

Efter vikingetiden fandt man mange forskellige arkæologiske ting, hvilket var nogle ting som man benyttede til at undersøge yderligere viden omkring vikingetiden.

Vikingerne stammede fra Skandinavien som oprindeligt er Danmark, Norge og Sverige. Vikingerne var kendt for at plyndre andre lande såsom Frankrig, England og Rusland.

I vikingetiden brugte man følgende to skibe som er handelsskib og krigsskibe.

Handelsskibet gik ud på, at man brugte dem til at eksporterer eller importerer varer ind til andre lande, hvorimod krigsskibet benyttede man hver gang vikingerne skulle i krig med nogen.

I forhold til religionen, troede vikingerne på de nordiske mytologier, men da Harald Blåtand blev konge, skete der det, at alle de danske vikinger, blev tvunget til at skifte sin religion.

De blev tvunget til at skrifte religion, da Harald ville undgå krig med Tyskland, eftersom de selv var kristne.

Det som havde størst betydning for vikingerne, var ”Hedeby”, da det var den by de mest handlede i.