Vikingetiden | DHO | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Hvordan hænger samfundsstruktur sammen i vikingetiden, hvordan er rollerne i vikingetiden, hvad er deres formål med rollerne. Hvad har religion gøre med vikingerne i deres tid, og hvad synes Ibn Fadlan om vikingerne.

Problemformulering
• Redegør for vikingetidens samfundsstruktur med særlig fokus på slægtens rolle for den enkelte.

• Analyser hvilken opfattelse af samfundsforhold, religion, slægt og individ, der kommer til udtryk i henholdsvis ”IBN FADLAN OM VIKINGERNES (AR-RUS') SKIKKE” og i uddraget af Erik den Rødes saga. Du kan evt. inddrage Ravnkels Saga.

• Vurder og diskuter kildernes historiske troværdighed.

Indledning
Vikingerne optrådte i tider hvor skibe og øksen var i hånden, og udøvede blodige kampe, bortførsler, krige til døden, afpresning af penge og plyndring af kirker.

Dette er den klassiske opfattelse, men kun ensidige forestilling af vikingerne. Denne fantastiske identitet har efterhånden skabt en vis nationalfølelse bland de skandinaviske indbygger.

Jeg vil prøve i denne opgave at besvare nogle vigtige spørgsmål, som handler om vikingetide

Indholdsfortegnelse
Resume.........................................................................2

Indholdsfortegnelse ..................................................3

Indledning ..........................................................................3

Redegørelse…………...........................................................4-5

Analyse af kilder ………………………………………….....................6-9

Diskussion………… ..................................................9

Konklusion ………………………………....................10

Litteraturliste ………………….......................................11

Bilag …………………………………………………………………11

Uddrag
Vikingetiden, var en tid mellem år 800 til ca år 1050. viking er en betegnelse for en by i Norge, byen hedder Viken og den lægger på Oslofjorden.

Oprindelige var vikingerne plyndrer og store handelsmænd i den nordlige del er verden, vikinger var også store opdagelsesrejser. Selve ordet vikinger, blev ikke brugt under vikingetiden, det var først i 1873 via J.J.a Worsåe, ordet bliver stadig brugt i dag.

Vikingens sociale struktur bestod af tre vigtigste sociale klasser: jarler, frie mænd (og kvinder) og slaver.

Jarleren var øverst i det sociale hierarki. Traditionelt - inklusive meget af vikingetiden - var jarlene høvdinger, krigsherrer, der havde vundet stor rigdom og en efterfølgelse af loyale krigere gennem deres succeser i kamp og angreb.

Senere i vikingetiden, da de første konger steg til magten i Skandinavien, blev jarlene aristokrater, der var underordnet kongerne og holdt land for dem til deres glæde.

De fleste i vikingesamfundet faldt i den anden sociale klasse: frie mænd. De fleste frie mænd var landmænd.

Nogle frie landmænd ejede og arbejdede deres egne jord, mens andre arbejdede for rigere landmænd, ofte i bytte for tilladelse til at opdrætte en del af deres arbejdsgiveres jord.

Andre frie mænd var håndværkere, købmænd eller soldater. I modsætning til slaver, der i det væsentlige ikke havde nogen lovlig status, nød frie mænd beskyttelsen af loven.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu