Vikingetiden og vikingesamfund samfundsstruktur | DHO

Opgavebeskrivelse
Hvordan hænger samfundsstruktur sammen i vikingetiden, hvordan er rollerne i vikingetiden, hvad er deres formål med rollerne.

Hvad har religion gøre med vikingerne i deres tid, og hvad synes Ibn Fadlan om vikingerne.

Problemformulering
• Redegør for vikingetidens samfundsstruktur med særlig fokus på slægtens rolle for den enkelte.

• Analyser hvilken opfattelse af samfundsforhold, religion, slægt og individ, der kommer til udtryk i henholdsvis ”IBN FADLAN OM VIKINGERNES (AR-RUS') SKIKKE” og i uddraget af Erik den Rødes saga. Du kan evt. inddrage Ravnkels Saga.

• Vurder og diskuter kildernes historiske troværdighed.

Indledning
Vikingerne optrådte i tider hvor skibe og øksen var i hånden, og udøvede blodige kampe, bortførsler, krige til døden, afpresning af penge og plyndring af kirker.

Dette er den klassiske opfattelse, men kun ensidige forestilling af vikingerne. Denne fantastiske identitet har efterhånden skabt en vis nationalfølelse bland de skandinaviske indbygger.

Jeg vil prøve i denne opgave at besvare nogle vigtige spørgsmål, som handler om vikingetiden

Indholdsfortegnelse
Resume..................................................................2

Indholdsfortegnelse .....................................................3

Indledning ...............................................................3

Redegørelse………….....................................................4-5

Analyse af kilder ……………………………………………........6-9

Diskussion………… ............................................................9

Konklusion ……………………………………….................10

Litteraturliste ………………………………....................11

Bilag …………………………………………………………11

Uddrag
Slaver udgjorde det tredje og laveste lag af vikingesamfundet. De blev normalt brugt til landbrugsarbejde eller solgt, nogle gange i ejerens hjemregion og undertiden i udlandet i slavehandelen, der blomstrede i hele Europa og Asien på det tidspunkt.

Nogle gange, når en slaves herre døde, ville slaven ofres og begraves sammen med ham, måske for at ledsage ham til de dødes land og tjene ham i livet derpå.

slægten, er en af de vigteste grundsten i vikingetidens samfund. Den er sådan en markant rolle.

At islændinge sagaerne for det meste bliver kaldet slægtsager, de er bygget op over en slægts historie fra landnam til kristendommens komme.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu