Vestfyn bryggeri | Virksomhedsøkonomi | 12 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Vision 3
Årsrapport for selskaber 3
Regnskabsanalyse 5
- Rentabilitetsanalyse 5
- Analyse af indtjeningsevne 6
- Forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling 6
- Analyse af de fundne forhold påvirkning på udviklingen i indekstallene for 6
- indtjeningsevnen 6
- Vurdering af indekstallene påvirkning på overskudsgraden 7
- Analyse af kapitaltilpasningsevnen 7
- Forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling 7
- Analyse af de fundne forholds påvirkning på udviklingen i indekstallene for 8
- kapitaltilpasningsevnen 8
- Vurdering af indekstallenes påvirkning på aktivernes omsætningshastighed 8
- Konklusion på regnskabsanalysen 8
Virksomhedens strategier 9
Værdikædeanalyse 10
- Støtte aktiviteter 10
- Primære aktiviteter 10
CSR og CSR-analyse 11
Kildeliste: 12

Uddrag
- En vision skal repræsentere virksomhedens ønsker for fremtiden. Vestfyn bryggeri har et overordnet mål om at udvide deres position som udbyder af øl, speciel øl og læskedrikke og det skal være bygget på godt håndværk, tradition og stolthed.

- De kommer med nogen konkrete udsagn omkring deres mål, og de har specificeret deres mål nok til at det er unikt for selve branchen hvis ikke virksomheden selv.

Den er formidlet således at det kan være en ledestjerne for virksomheden, i at de f.eks. gerne vil ’producere den bedste danske cola’.

Deres vision er forståelig, men den er ikke yderst uddybende, eller kommer med udsagn til hvordan de vil formå deres opstillede mål. Som sagt er nogen af deres mål formentligt brugt som en ledestjerne i stedet for et sandsynligt mål.

---

- Meningen med at holde og fremvise et lovligt regnskab til de eksterne interessenter og til den interne økonomistyring.

De eksterne interessenter er f.eks. långivere, kunder, offentligt myndigheder og leverandør. For långivere er det vigtigt de ser et retvisende billede

så banken kan se indtjeningen og udviklingen, for at skulle kunne give et lån i første omgang skal de kunne se et budget og årsrapport.

For leverandøre er det vigtigt så de kan se en status og om de kan forvente at sælge varer til virksomheden, det samme gælder hvis virksomheden har en kredit hos leverandøren

der har leverandøren krav på at vide om virksomheden kan betale sin gæld tilbage. Det er også vigtigt at give et retvisende billede til potentielle investorer i virksomheden.

- Årsrapporten skal også indeholde en ledelsesberetning, som forklarer udviklingen i virksomhedens økonomi og aktiviteter.

Ledelsesberetningen er direktørens og bestyrelsens forklaringer til regnskabsåret, årsrapporten og fremtidige forventninger.

Den indeholder f.eks. forklaringer på hvilke forhold der har påvirket årsrapporten og særlige risici som virksomheden kan påvirkes af.

Den indeholder også hoved og nøgletal der viser den væsentligste del af årsrapporten, samt nøgletal fra de seneste fem år. Det giver en hurtig oversigt over den økonomiske udvikling over en længere periode.

- Vi kan se det er lovligt fordi bestyrelsen og direktionen har godkendt årsrapporten, og de godkender at den er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hoved og nøgletal er fremvist, virksomhedens væsentligste aktivitet og udvikling for aktiviteter og økonomiske forhold er fremvist.

Den forventede udvikling og de miljømæssige forhold er fremvist. En redegørelse for virksomhedsledelse er også fremvist. (s.7-12) 135. Årsrapport

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu