Velfærdsstaten | Pernille Vermund

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 1: NYE BORGERLIGE OG VELFÆRDSSTATEN DEL
a. Hvad mener Pernille Vermund med at velfærdsstaten gør os fattigere økonomisk?
b. Hvad mener Pernille Vermund med at velfærdsstaten gør os fattigere kulturelt?
c. Pernille Vermund er formand for partiet Nye Borgerlige – hvilke(n) ideologi(er) tilhører de?
d. Hvad tror du, en socialist vil sige til Pernille Vermunds debatindlæg? Opstil socialistiske svar til debatindlægget.
- Skal vi redde menneskeliv eller økonomien? DEL
- Om undersøgelsen DEL
1. Forklar kort forskellen på ideologierne liberalisme, konservatisme og socialisme.
2. Undersøg hvad figurerne siger om danskernes holdning til menneskeliv i forhold til økonomi under corona-epidemien.
3. Forklar hvorfor der er forskel på, hvad folk der stemmer blå blok og rød blok mener i undersøgelsen. Brug din viden om de forskellige ideologier.
4. Vurdér om der er andre forklaringer end ideologi, der påvirker danskernes holdning til spørgsmålet.

Opgave 3: DANSKERNE OG DIKTATUR?
- Opbakning til forskellige styreformer DEL
a. Gør rede for de fire styreformer, der spørges til i figuren ovenfor. Brug Google som hjælp.
- Demokrati:
b. Hvad kan du udlede af figuren om danskernes opbakning til demokratiet som styreform?
c. Hvad kan du udlede om indvandrere og efterkommeres opbakning til demokratiet som styreform
d. Hvad kan være årsagen til, at dele af befolkningen har sympati for andre styreformer?
e. Hvad kan man gøre i Danmark for at fastholde demokratiet som styreform?
f. Hvor stærkt forankret er demokratiet i Danmark efter din vurdering?

Uddrag
Nye Borgerliges formand Pernille Vermund skrev et debatindlæg i Finans.dk, hvor hun kommenterede den danske velfærdsstat:

(…) virkeligheden er, at den forvoksede velfærdsstat gør os fattigere - både økonomisk og kulturelt.

Økonomisk, fordi vi ved, at lande, med lavere skattetryk end vores, har lettere ved at skabe økonomisk vækst og velstand for alle samfundets borgere

og fordi det koster ustyrlige summer i bureaukrati og administration, når vi deponerer hele vores sociale ansvar i en skattebillet.

Kulturelt, fordi høje skatter og afgifter skaber toldmure mellem mennesker og svækker den gensidige respekt og tillid, som kommer af at handle frivilligt med hinanden - og som er det kit, der får vores samfund til at hænge sammen.

Vi må aldrig glemme, at når staten fratager os udbytte af vores arbejde, så afgiver vi det eneste, som vi ikke kan få mere af – vigtig tid med vores nærmeste.

Kilde: Penille Vermund: "Det høje skattetryk undergraver vores velstand, familieliv og kultur", Finans.dk 27.3.2017.

---

a. Hvad mener Pernille Vermund med at velfærdsstaten gør os fattigere økonomisk?
Hun mener at det koster ustyrlige summer af penge i vores bureaukrati og administration, når vi deponerer/anbringer alt vores ansvar til samfundet i vores skattebillet.

b. Hvad mener Pernille Vermund med at velfærdsstaten gør os fattigere kulturelt?
Hvis vi så snakker om kulturelt, mener hun at høje skatter og afgifter skaber mure mellem mennesker og den respekt og tillid vi skal have til hinanden svækkes.

Derfor mener hun at man burde kunne handle frivillig med hinanden, og er det der skal til for at samfundet kommer til at hænge sammen.

c. Pernille Vermund er formand for partiet Nye Borgerlige – hvilke(n) ideologi(er) tilhører de?
Nye Borgerlige er et parti som er konservativt højrefløjsparti. Deres principper er: Et stærkt, kulturelt værdifællesskab. Beskyttelse af naturværdier med fornuft.

Nye borgerlige hører til den liberalistiske ideologi. De mener man skulle have mulighed for at beholde mere af ens egen indtjening, så derfor sænke skatten.

De mener også at staten skal sikre borgers rettigheder og frihed. Det er nogle ting som liberalismen står inde for.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu