Velfærdstaten | Opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Redegørelse 1
Flere ældre 3
Borger vil ikke arbejde 5
Konkurrencestaten 6
Konklusion 8
Kilder: 8

Uddrag
En velfærdsstat er i grove træk en statsform, der ikke overlader distributionen af sociale varer til markedet alene. Alle borgerne i en velfærdsstat nyder visse grundlæggende sociale rettigheder garanteret af staten.

Velfærdsstaten sikrer at den levere det, markedet ikke kan levere tilfredsstillende. Derfor håndt eres politiske kampe i velfærdsstaten ofte på denne måde: hvor meget skal staten blande sig i borgernes privatliv?

hvilket omfang skal staten omfordele social værdi? dette er kun få eksempler på, hvad politikere diskutere i de forskellige velfærdsstater.

Velfærdsstat spiller en stor rolle i Danmark og stort set i menneskers liv. De fleste af mennesker bliver født på offentlig sygehuse, som er “gratis” for alle.

Selv hvis man går på en privatskole betaler kommunen det meste af afgifterne. En velfærdsstat koster mange penge i Danmark, derfor betaler man i Danmark en høj skat sammenlignet med andre lande. Men i andre lande er der mange ting som er private der bliver offentlige og gratis at bruge i Danmark.

---

For et velfærdssamfund som Danmark, hvor mange mennesker som muligt, er aktive på arbejdsmarkedet, er ganske vigtigt, jo mere aktive menensker der i arbejde

jo flere skatteydere og færre mennesker, der er afhængige af en eller anden form for overførselsindkomst. Derfor er de offentlige finanser ganske følsomme over for andelen af befolkningen, der er aktiv på arbejdsmarkedet.

Jo større andel af befolkningen, der er aktiv på arbejdsmarkedet, jo lettere er det at skaffe midler til velfærdsstaten.

Da dansk erhvervsdeltagelse allerede er meget høj, er dette ikke nødvendigvis en let opgave, men der er selvfølgelig nogle muligheder for at øge erhvervsdeltagelsen, såsom immigration.

Dette kræver naturligvis en indsats, og det kræver også ekstra ressourcer. En anden mulighed er at påvirke pensionsalderen. Pensionisttiden i Danmark er stærkt påvirket af efterlønsplaner.

Forskning viser, at ikke kun de trætte mennesker bruger planen, men stigningen i pensionsalderen vil yde et væsentligt bidrag til de offentlige finanser.

Denne udfordring kan også imødekommes ved at omdefinere prioriteringen af velfærdstjenester og tjenester, der tilbydes befolkningen.

Man kan vælge at spare i pension- og ældresektoren, eller man kan vælge at spare i andre sektorer. Igen vil det være vanskelige beslutninger og centrale politiske prioriteter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu