Værdikæden | Noter i afsætning | Over 4 sider

Indledning
Hvis en virksomhed f.eks. som Rynkeby skal beholde deres store markedsandel, er virksomheden nødt til at producere produkter, som har værdi for kunderne. Virksomheder skal altså anvende en passende forretningsmodel.

Indholdsfortegnelse
Individuelle noter til kap 6 – værdikæden
- Værdiskabelse
- Kritiske succesfaktorer (KSF)
- Kernekompetence
- Værdikæden
- Værdikædens struktur
- Primæraktiviteter
- Indgående logistik:
- Produktion:
- Udgående logistik:
- Markedsføring og salg:
- Service:
- Støtteaktiviteter
- Virksomhedens infrastruktur:
- Menneskelige ressourcer
- Teknologiudvikling:
- Indkøb:
- Serviceværdikæden
- Supply chain og value net work
- Supply chain managemnt(SCM)
- Forretningsmodeller
- Business Model canvas
- Value proposition:
- Kundesegmenter:
- Indtægter:
- Distributionskanaler:
- Nøgleaktiviteter:
- Nøgleressourcer:
- Nøglepartnere:
- Omkostningsstruktur:
- Distribution og distributive forretningsmodeller

Uddrag
Værdikæden
- Værdikæde = en række aktiviteter der udføres for at produktudvikle, indkøbe, producere, markedføre, levere, servicere virksomhedens produkt. Disse aktiviteter skaber værdi for kunden.

Værdien er den pris kunderne er villige til at betale. Der kan f.eks. være en værditilvækst hvis kunden ser produktet er økologisk.

Ved at gennemgå værdikæden kan man se hvor det vil være billigere at outsource. Det vil altså mindske omkostningerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu