Opgave 1: Værdikæden og logistik | Erhvervsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1.1 (10%)
Vurder, hvor i værdikæden Fertin Pharma A/S primært skaber værdi for kunderne.

1.2 (10%)
Vurder, hvordan indførelse af TWI hos Fertin Pharma A/S vil påvirke virksomhedens logistiske effektivitet.

Opgave 2: Investering 2.1 (5%)
Vurder, hvilken investeringsårsag der er tale om.

2.2 (5%)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

2.3 (10%)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.4 (10%)
Udarbejd relevante beregninger for følsomhed ved ændringer i investeringsforslagets forudsætninger.

2: Bortskaffelsesomkostninger
3: Stigning i årligt dækningsbidrag
4: Kapacitetsomkostninger


2.5 (5%)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.

Opgave 3: Budgettering
3.1 (5%)
Udarbejd et månedsopdelt resultatbudget for 3. kvartal i 2017.
3.2 (10%)
Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 3. kvartal i 2017.
3.3 (5%)
Forklar, hvad Mednet A/S kan gøre for at forbedre virksomhedens likviditet i 3. kvartal 2017.
3.4 (5%)
Forklar, hvordan en stigning i afskrivningerne vil påvirke virksomhedens indtjening og likviditet.

Opgave 4: Pengestrømsopgørelse
4.1 (10%)
Vurder, hvordan Linak A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2015/16 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

4.2 (10 %)
Forklar, om der i 2015/16 har været en stigning eller et fald i følgende poster:

Uddrag
- Varebeholdninger: Der har i regnskabsåret 2015/2016 været en stigning i posten varebeholdninger på 29.893 t. kr, hvilket fremgår af at virksomheden har lavet en udbetaling til varebeholdninger på 29.893 t. kr, og dette betyder altså at deres varebeholdning er steget. Dette er negativt for likviditeten i Link A/S, fordi der bliver bundet flere penge i varebeholdninger.

- Tilgodehavender: Der har i regnskabsåret 2015/2016 været en stigning i posten
tilgodehavender på 4.485 t. kr, hvilket fremgår af at der er negativt fortegn foran beløbet, hvilket betyder de har givet kredittid til deres kunder, og posten med tilgodehavender fra salg derfor er steget, hvilket er negativt for likviditeten i Link A/S, fordi der bliver bundet flere penge i tilgodehavender og flere altså skylder dem penge.

- Leverandører af varer og tjenesteydelser: Der har i regnskabsåret 2015/2016 været en stigning i posten leverandører af varer og tjenesteydelser på 7.750 t. kr, hvilket er positivt for likviditeten i Link A/S, det fremgår af at der ikke er et negativt fortegn foran, og de har derfor fået længere kredittid ved deres leverandører.

Dette er positivt for likviditeten i Link A/S, idet leverandørerne finansierer en større del af aktiverne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu