USA’s økonomi | IØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1. Beregn på baggrund af tallene i bilag 1 importkvoterne i Danmark og USA.
2. Forklar på baggrund af beregningerne i hvilket land multiplikatorvirkningen, alt andet lige, vil være størst.

Opgave 2
Forklar hvordan USA’s og Danmarks velfærdsmodeller påvirker samfundsøkonomierne under en økonomisk krise. Inddrag de automatiske stabilisatorer.

Opgave 3
Af bilag 2 fremgår: ”... Centralbanken vil nu opkøbe realkreditobligationer for enorme 40 milliarder dollar om måneden i en ubegrænset periode, indtil arbejdsløsheden er reduceret betragteligt”.
1. Forklar - med inddragelse af udbuds- / efterspørgselsdiagrammet i bilag 3 – hvordan Centralbankens opkøb af realkreditobligationer kan forventes at påvirke kursen på USA’s realkreditobligationer.
2. Forklar sammenhængen mellem kursudviklingen og den direkte rente på USA’s realkreditobligationer.

Opgave 4
Analyser med udgangspunkt i bilagene forhold der påvirker privatforbruget i USA.

Opgave 5
Vurder om USA har de samme muligheder og begrænsninger som Danmark for at anvende pengepolitikken og finanspolitikken til at øge den økonomiske vækst.

Uddrag
For at beregne importkvoter benyttes formlen: (Import af varer og tjenesteydelser)/BNP•100 Danmark import i 2009 var 731 mia. DKK og vores samlede BNP lå på 1.668 mia. DKK.

Danmarks importkvote var i 2009 således: 731/1.668•100= 43,82 %, og Danmark betegnes derfor som en åben økonomi. Dette ses ofte ved mindre lande, da vi er afhængige af omverdenen, i og med vi ikke har evnen til at producere de nødvendige produkter.

USA’s import i 2009 var 1.976,2 mia. USD og deres samlede BNP lå på 13.973,7 mia. USD. USA’s importkvote i 2009 derfor:

1.976,2/13.973,7•100= 14,14 %, og USA betegnes derfor som en relativt lukket økonomi, og dermed selvforsynende af en større grad, hvilket er typisk for en så stor økonomi.

---

Danmark importkvote er 43,82%, hvilket er en høj importkvote sammenlignet med USA’s importkvote på 14,14%.

Den høje importkvote må skyldes, at der efterspørges mange udenlandske varer. Ser man for eksempel at Danmark i en periode fører en lempelig finanspolitik, vil efterspørgslen på udenlandske varer alt andet lige stige.

Dette vil føre til en stigende importkvote. En høj importkvote betyder derfor at multiplikatoren bliver mindre.

Derfor er multiplikatorvirkningen alt andet lige størst ved USA, da de har en lav importkvote på 14,14%.

Ser man for eksempel at der føres en lempelig finanspolitik i USA, stiger efterspørgslen på indenlandske varer alt andet lige mere fremfor udenlandske varer, og dermed vil multiplikatorvirkningen være større i USA.

Grundet Danmarks høje importkvote og USA’s lave, vil multiplikatorvirkningen alt andet lige have større effekt i USA.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu