Ungdomskriminalitet | Samfundsfag | 10 i karakter

Problemformulering
1. Hvad er det der gør at unge ”vælger” at begå kriminalitet.

Indledning
Jeg har i denne opgave valgt at tage udgangspunkt i nogle artikler omkring kriminelle unge. Derefter vil jeg komme ind på hvad det er der gør at et barn/den unge "vælger" at begå kriminalitet

hvad samfundet kan gøre og hvad der kan gøres for at minimere kriminaliteten blandt de unge. Til allersidst vil jeg komme med en konklusion som afrunding på problemformuleringen “Hvad er det der gør at unge ”vælger” at begå kriminalitet”

Indholdsfortegnelse
Indledning: 3
Problemformulering 3
Problemstillinger 3
Hvilken straf får unge for at begå kriminalitet? - politiske vinkel 3
Hvordan kan Familieliv og social arv bidrage unge til at begå kriminalitet? - sociologisk vinkel 4
Hvordan påvirker ungdomskriminalitet den danske økonomi? - økonomisk vinkel 4
Delkonklusioner 5
Konklusion 5
Litteraturliste 6
Bilag 6

Uddrag
I Danmark er den kriminelle lavalder 15 år. Det betyder, at vedkommende bliver stillet til ansvar for ens egen kriminelle handlinger, hvis vedkommende er over 15 år.

Men hvis vedkommende er 15 år eller ældre og har gjort noget ulovligt → kan vedkommende blive dømt på lige fod med voksne → vedkommende kan blive idømt en frihedsstraf

samfundstjeneste eller en bøde → Vedkommende kan også blive pålagt, at skulle leve op til nogle særlige vilkår.

Fængsel for unge → Unge over 15 år kan blive idømt frihedsstraf. Det betyder, at man skal i fængsel.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu