Undersøge osmose ved hjælp af rødbeder | Bioteknologi

Indholdsfortegnelse
B5.1 - Rapportskabelon
Formål
Teori
Hypotese
Forsøgsdesign
Forsøgsbeskrivelse
Data (rådata)
Databehandling
Analyse og diskussion
- Databeskrivelse
- Dataanalyse og fortolkning
- Dataanalyse og fortolkning
- Forbedringer og videre undersøgelser
- Konklusion
- Litteratur

Uddrag
Formål
Formålet med forsøget er at undersøge osmose nærmere ved hjælp af rødbeder.

Teori
Hvad er osmose? Osmose er når vandmolekyler diffunderer (tilfældig bevægelse) rundt gennem en semipermeabel membran.

Det er en membran hvor der kun er nogle bestemte stoffer der kan trænge igennem. Takket være diffusion vil vand koncentrationen blive ens på hver side.

Et forsøg der vil forklare osmose ville være hvis du smider en pose fyldt med ferskvand ned i en balje med saltvand

vil der efter noget til havde været så mange vandmolekyler diffunderet frem og tilbage og til sidst ville det ende med at der er lige mange vandmolekyler i posen som i baljen.

Altså der vil være en nettobevægelse fra posen med ferskvand da den har en høj koncentration af vandmolekyler til baljen med en lav koncentration af vand molekyler.

Grunden til at vandkoncentrationen er højere i ferskvand er fordi i saltvand vil saltet optage noget af pladsen.

Grunden til at vi bruger rødbeder i forsøget er at rødbeden er en rodfrugt som indeholder både vand og salt.

Hvis Rødbeden befinder sig i vand uden noget salt indhold vil nettobevægelsen være ind til rødbeden, og omvendt hvis rødbeden befinder sig i vand med en høj koncentration af salt.

Hypotese
Når rødbeden lægges i vand med en saltkoncentration som er højere end rødbeden, vil rødbeden formindskes, da vandmolekylerne laver en nettobevægelse ud af rødbedens celler.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu