Ulighed & social status | Samfundsfag | 10 i Karakter

Problemformulering
Hvad kræver det at bryde den negative sociale arv?

Indledning
I takt med at velfærdsstaten i Danmark er vokset, er uligheden steget. Dette kan man bl.a. se på baggrund af den faldende sociale mobilitet

som afspejler hvor svært det kan være at bryde den negative sociale arv. Spørgsmålet om hvordan og på hvilket område man kan bryde den sociale arv er enormt vigtigt at sætte fokus på

idet vi ser et stort problem i den voksende ulighed i Danmark. Der er meget delte meninger på tværs af det danske samfund

om hvorvidt velfærdsstaten hjælper i en positiv eller negativ retning mod et lige samfund, og det er derfor noget vi vil forsøge at finde svar på i følgende problemstillinger.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Redegør for negativ social arv og social mobilitet.
Undersøg den negative sociale arvs betydning og udvikling i Danmark.
Diskutér om velfærdsstaten er en hjælpefaktor eller en forhindring i forsøget på at bryde den negative sociale arv.
Diskutér hvad det kræver som individ, og som samfund at bryde den negative sociale arv.
Sammenfattende konklusion
Litteraturliste
Bilagsliste:

Uddrag
Den sociale arv handler om at man overtager rigtig mange værdier, holdninger og levemåder fra sine forældre.

Negativ social arv betyder at mange børn “gentager” deres forældres belastede livsstil og levevilkår.

Alle er påvirket af deres sociale arv, men det er altså enormt forskelligt fra person til person hvad konsekvensen af denne arv er.

Allerede enormt tidligt er der ifølge en bred vifte af forskellige forskningsprojekter, nemlig markante forskelle i børns evner og færdigheder ud fra deres baggrund.

Selvom vi i Danmark har et velfærdssystem som forsøger at udligne, og skabe lige muligheder for grundlæggende ydelser, kan vi stadig bl.a. på udviklingen i GINI-Koefficienten, se at uligheden i Danmark er steget enormt meget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu