Social ulighed – Samfundsfag – 10 i karakter

Indledning
Vi kan ud fra diagrammet (1. figur) se, at der er sket en tendens siden 1990, som har vist, at den sociale ulighed på baggrund af økonomisk kapital er blevet større, idet dem som tjener mere kommer til at tjener markant mere i forhold til deres nuværende indkomst i forhold til dem, som tjener mindst i samfundet.

Man kan faktisk iagttage, at de mest lavtstående i Danmark modtog en mindre indkomst i perioden 2005-2010, hvor de rigeste opnåede en markant større. Dermed vokser den relative fattigdom også, da de nye standarder for indtægter blive mere varierende i samfundet, Danmark.

Indholdsfortegnelse
1. Social ulighed kan måles på mange forskellige måder. Vis udviklingen i social ulighed med udgangspunk i højeste indkomst blandt de lavest 10 pct. indkomster og den højeste indkomst blandt de laveste 90 pct. Indkomster. Sammenlign desuden nedre kvartil med øvre kvartil.

2. Dokumenter ved hjælp af tabel 9.1 (fra samfundsstatistik 2013 side 32), om der i Danmark kan konstateres en voksende ulighed. Se nedenstående.

3. CEPOS argumenterer for at øget ulighed vil give incitamenter til at yde en ekstra indsats. Diskuter påstanden med inddragelse af sociologiske teorier om ulighed.

Uddrag
Funktionalisme er troen på, at hele samfundet er en organisme. Det består af alle sektorer inden for arbejdsmarkedet, og funktionalismen tror på, at folk med forskellige funktioner skal opretholde en social orden i samfundet, samtidig med, at der skal være plads til, at man belønnes forskelligt. Teorien argumenterer for, at grundlaget for at en stilling skal kunne besidde et højt lønniveau, findes til dels ved at det skal være svært at kunne udføre. Dette kan komme til udtryk, når man ser på de øverste socialgrupper i samfundet, og samtidig skal jobbet have en vigtig funktion i samfundet. Derfor er f.eks. advokater også ofte godt lønnet, da både uddannelsestiden og funktionen i

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu