Social Arv og Ulighed

Opgavebeskrivelse
Opgave 1: Sammenlign de syn på årsager til- og løsninger på social ulighed, som kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende viden om social ulighed og social arv.

Opgave 2: Du er politisk rådgiver for Socialminister Mai Mercado (K). Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan Ministeren skal svare på kritik af, at regeringen har øget uligheden i Danmark.
Notatet skal tage udgangspunkt i bilag B4, og du skal anvende viden om ulighed og politiske ideologier.

Indledning
Den danske velfærdsstat har som et erklæret mål at bekæmpe den negative sociale arv. En række forskellige sociale ydelser som gratis uddannelse, børnepenge og statens uddannelsesstøtte, kan være med til at gøre den sociale mobilitet endnu større. Selvom Danmark er et af de mest lige lande i verden, hvor den økonomiske lighed mellem borgerne er størst, er der alligevel både social og økonomisk ulighed. Den sociale arv spiller dog en stærk rolle. Indenfor uddannelsesområdet ses der stærke tendenser til at børns uddannelsesvalg er påvirket af deres forældres uddannelsesniveau.

Uddrag
Kære Mai Mercado,

Uligheden er vokset markant de senere år, dog ved alle også at der ikke er tale om absolut fattigdom. Danmark er et stabilt lige land, sammenlignet med andre. Som social minister vil du nok skulle svare på en del kritik af at regeringen har øget uligheden i Danmark.
Jeg har derfor en begrundet strategi, som vil få folk til at tænke sig en ekstra gang om, og sætte spørgsmålstegn ved; ”Er ulighed virkelig et afgørende samfundstroende problem i Danmark?”.
Da det ligger dybt i vores normer og værdier, at ulighed er et problem.
Det her man skal se samfundet som en organisme, hvor hvert et menneske har en rolle at påtage sig, og skal tage ansvar for sit eget liv. Det er utrolig vigtigt at tage udgangspunkt i hvad den enkelte kommer med. Du skal gøre det klart at ulighed ikke er fjenden.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!