Social arv | Samfundsfagsopgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Aflevering uge 40 - Social arv
- 2. Undersøg
- Tabel 1:
- Figur 1:
- Figur 2:
- Figur 3:
- Tabel 2:
- 3. Notat
- Notat til Søren Pape Poulsen (C)
- Strategi 1:
- Strategi 2:
- Anbefaling af strategi:

Uddrag
Tabel 1:
Tabellen giver et syn på 25-åriges uddannelsesniveau, fordelt efter forældrenes højeste fuldførte uddannelse.

Lodret er forældrenes højeste fuldførte uddannelse, hvor det vandret er de 25-åriges uddannelsesniveau. Tallene er vist i procent.

Det ses, at der er 40,4% af de 25-årige, hvis forældres højeste fuldførte uddannelse er grundskolen, der ligeledes har grundskolen som deres uddannelsesniveau.

Det er det største tal i grundskolekolonnen, hvilket viser, at den sociale arv er tydelig her. Ligeledes er der flest 25-årige

der har samme uddannelse som deres forældre, i den faglærte kolonne med 36,3% og videregående kolonne med 46,1%.

Det viser også tydeligt den sociale arv. Modsat er der hele 26,7% af de 25-årige i den gymnasiale kolonne, der har forældre med en videregående uddannelse

hvilket er en negativ social mobilitet, og det tyder på at den sociale arv er blevet mindre tydelig. Dermed er tabellen mest enig i påstanden om, at den sociale arv er tydelig, men hældende mod delvis korrekt.

Figur 1:
Figuren viser sammenhængen mellem den disponible husstandsindkomst og gennemsnitskarakteren for børn i dansk og matematik.

Op ad y-aksen ses karakterne, den afhængige variabel. X-aksen, den uafhængige variabel, viser den disponible husstandsindkomst i 1000kr.

De røde prikker og tendenslinjen er ud fra matematik karakterer, og de blå er ud fra karakterer i dansk. Med udgangspunkt i de røde prikker

ses der en tydelig udvikling i, at børns karakterer i matematik afhænger af deres hustands disponible indkomst. Jo højere en indkomst, des bedre karakterer får barnet i matematik.

A-værdien er på 0,007. Det betyder at for hver 1000kr. ekstra i den disponible husstandsindkomst, stiger barnets karakter med 0,007.

De blå prikker viser ligeledes en positiv udvikling barnets karakter i dansk i forhold til den disponible husstandsindkomst.

Her er a-værdien 0,005, altså stiger barnets karakter i dansk med 0,005 for hver disponibel 1000kr.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu