Udviklingsopgave om Vietnam | IØ opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Redegørelse af landet.
Analyse af Vietnams økonomiske udvikling.
Diskussion af Vietnams fremtidsmuligheder for yderligere økonomisk udvikling.

Uddrag
Vietnam har været underlagt den franske kolonimagt indtil landets uafhængighed i 1954. Sidenhen har Vietnam alene været reageret af det vietnamesiske Kommunistparti, hvorved landet er præget af systematisk korruption.

Kommunistpartiet søger bl.a. for fremgang i levestandarden samt arbejdspladser, hvis befolkningen til gengæld ikke modsiger partiets magtposition ved at stille sensitive spørgsmål.

Desuden har flere journaliser og advokater modtaget lange fængselsdomme, da de har ønsket politisk frihed og demokrati.

Dette sker på baggrund af befolkningens manglende presse- og ytringsfrihed. Partiets rolle har modtaget en øget modvilje blandt den stigende middelklasse

som ønsker forbedringer på områder såsom miljø, uddannelse og sundhedssystemet. Partiet førte planøkonomi efter 2. verdenskrig og frem til 1986

hvor der blev indført en ny reform og derfor en mere åben markedsøkonomi. I 2016 genvalgte kongressen Nguyen Phu Trong, som i 2018 også blev valgt til præsident.

Han deler magten ligeligt med premierminister Nguyen Xuan Phuc og formanden for Nationalforsamlingen Nguyen Thi Kim Ngan.

---

På baggrund af redegørelsen er det muligt at fastlægge hvor langt, Vietnam er nået i sin økonomiske udvikling. Analysen er baseret på data fra bilag 4.

Vietnam udgør gruppen af NV-lande, som er en gruppe af lande, der alle har høj økonomisk vækst og som ofte er eksportorienteret. D

ette kommer til udtryk ved Vietnams høje vækstrate i BNP pr. indbygger, som tyder på at landet i større grad, har formået at effektivere inaktive sektorer med ny teknologi.

Vietnam er med andre ord i gang med catch up-processen, hvor landet er i gang med at indhente de rige ilande.

Væksten i BNP lå i 2017 på 6,8%, hvorved det kan konkluderes at Vietnam på baggrund af deres økonomiske forhold, befinder sig i starten af fase 3 i vækstmodellen.

Vietnam har i mange år haft et stort fokus på at eksportere, og størstedelen af landets arbejdsstyrke beskæftiger sig også med de primære erhverv.

De primære erhverv udgjorde i 2017 40,3%, og udgør erhverv såsom landbrug, fiskeri og minedrift. 25,7% af arbejdsstyrken beskæftigede sig med de sekundære erhverv som industri og håndværk og 34% beskæftigede sig med de tertiære erhverv såsom offentlige og private tjenesteydelser.

Kort sagt kan man sige, at landene gennemgår fire faser, for at gå fra at være et landbrugssamfund samt uland til et servicesamfund og et rigt iland.

Vietnam vil derfor på baggrund af erhvervssektormodellen og fordelingen af arbejdsstyrken som primært specialiserer sig med simpel industri, befinde sig i fase 2, hvor en vis grad af industrialisering er påbegyndt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu