Vietnam udviklingsteori | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Redegør kort for Vietnam. I skal kun anvende bilagsmaterialet, og redegørelsen bør fokusere på den information som i skal bruge i analysen og diskussionen. (maks 1 A4 side)

Analyser hvor langt Vietnam er nået i sin økonomiske udvikling, dvs i skal lave en udviklingsøkonomisk landeanalyse. I skal kun bruge bilagene.

Diskuter hvordan Vietnam skal fortsætte sin udvikling.

Uddrag
Vietnam er styret af Kommunistpartiet, hvoraf der har eksisteret en ”social pagt”, mellem partiet og befolkningen, som lyder på at partiet søger for jobs og fremgang i levestandarden, og befolkningen udfordrer ikke partiets magtposition og rolle.

Pagten er dog i stigende grad under pres fra den voksende middelklasse i storbyerne. Dette sker gennem sociale medier om kampen mod systematisk korruption og et ønske om hurtigere og klarere forbedringer på områder som miljø, fødevaresikkerhed, uddannelse samt sundhedssystemet.

---

Vietnam har gennem årene haft en positiv vækst, fra 6,7 pct til 6,8 pct i 2017 . Dette er et positivt tegn for Vietnams økonomi, hvilket fører dem til en fase 3 i forhold til deres økonomiske vækst.

Dette ses, hvis der kigges på det typiske vækstforløb, hvor de ligger på det stejle punkt, med høj vækst. Landet BNP pr. indbygger er også stigende med væksten, hvor landet er påbegyndt en industrialisering, og er i gang med en catch up-proces.

Heraf er deres erhvervsstruktur også forbedret, da de et gået ind i et industrielt gennemgrub, med et tertiært erhverv på 34 pct, sekundært erhverv på 25,7 pct og et primært erhverv på 40,3 pct .

Dette hænger også meget sammen med landet vækst, da den gennemsnitlige indkomst stiger, når det tertiære erhverv stiger.

Dog er der stadig en stor del af befolkningen der er fattig, hvilket ses på de 40,3 pct i det primære erhverv.

Med primært erhverv følges landbruget, og det her typisk her den fattige del af befolkningen befinder sig, hvilket er 40,3 af Vietnams erhverv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu