Indholdsfortegnelse
Helhedsindtryk/billedets denotation (grundbetydning)
Komposition
Billedets symbolik/konnotationer (medbetydning)
Fortolkning og budskab
Perspektivering

Uddrag
-> Genrebestemmelse
• Portræt
- Det er ikke et traditionelt portrætmaleri med det er et portræt da, fokus er på menneskerne i dette maleri.

-> Objektiv og detaljeret beskrivelse af selve motivet
• Det fysiske rum
- Det fysiske rum er marken/jorden de er på. De er udenfor.

• Mennesker, dyr, øvrige væsener, ting etc.
- Billedet indeholder 2 mennesker, en mand og en kvinde som ligger på jorden. Langt tilbage i bagrunden kan man også se en gård.

• Elementers indbyrdes relationer
- Der er må være en form for relation mellem de to personer på maleriet. Dog er det ikke til at se om det er mand og kone eller far og datter.