Trio for Four Voices | Eksamenssæt 5A | Short Summary

Opgavebeskrivelse
Assignment 1

Eksempel:

Nutid:

Assignment 2

Lyt til J.K. Rowling i videoklippet. Besvar alle tre opgaver.
a. Find og skriv fire forskellige pronominer (stedord).
b. Find og skriv fem forskellige adverbier (biord).
c. Angiv, hvad hvert af de fundne adverbier lægger sig til.

Assignment 3

The sentences below, which are from two different texts, have been jumbled.

Connect the sentences so that they form two coherent texts.

Assignment 4
1. Beskriv kort stillejet i teksten især med fokus på sætningsopbygning og sproglig korrekthed. Skriv dit svar på dansk.
2. Write a formal and grammatically correct version of the review (50 - 75 words) in English.

Assignment 5A – Fiction
- Write a short summary of Jane McLaughlin’s short story “Trio for Four Voices” in about 125 words.
- Write an analytical essay (600-900 words) in which you analyze and interpret the short story. Your essay must focus on the relationship between the characters.

Indledning
Find alle verberne (udsagnsordene) i præteritum (datid) i nedenstående tekst, og omskriv dem til præsens (nutid).

Skriv hele teksten som dit svar, og marker verberne tydeligt som i eksemplet.

Uddrag
In the short story “Trio for Four Voices” (2018) the writer Jane McLaughlin highlights the significance of being mendacious. The main character is staying at a hotel in Spain, and observes a girl and her father from her balcony.

Later, at dinner, we discover that the girl is named Amelia. Amelia is walking across the hotel room, while greeting the diners. She approaches the main character and engages in conversation.

Amelia reveals that she hates her mother and plans to kill her. The main character reacts shocked, and decides to tell Amelia’s mother about her plans.

The mother reacts very dramatic and runs op the stairs to the hotel room. Amelia’s father accuses the narrator for false allegations. However, later the father and mother apologizes admitting that Amelia is playing games.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu