Træningslejr | Analyse | 12 i karakter

Indledning
Nettet bliver ofte udskældt for sin rå debattone. Men det giver unge en platform, hvor de kan øve sig i at være engagerede borgere, mener kommunikationsforsker Rasmus Rønlev.

Indholdsfortegnelse
Henrik Dannemand

Gale mænd i underbukser ved 145 tastaturet

Ressourcerne til at hvad skal man så gøre?

Uddrag
»Min ph.d. handler om, hvordan danske netaviser fungerer som kanaler for
115 politisk kommunikation mellem politikere og borge- re – med journalister som mellemled. Der har både blandt teoretikere og prak

120 tikere været store forhåb- ninger om, at bl.a. netavi- ser kunne understøtte den- ne kommunikation mellem magthavere og borgere.

125 Men generelt er mine resul- tater nedslående. Det er sjældent, at debatten på netaviserne kommer videre end kommentarsporene,

130 f.eks. ved at journalister i artikler samler op på, hvad brugerne mener, eller tager afsæt i brugernes syns- punkter og spørgsmål i nye
135 artikler.

Og når debatten får et videre liv uden for kommentarsporene, er udlægningen af debatten blandt brugerne ofte for
140 simplet eller decideret mis- visende, både blandt bruge- re og journalister.«

---

Hvorfor er folk mere bramfrie eller grove på net­ tet – er der andre normer?
»Noget tyder på, at det
215 har betydning, at kommu- nikationen er asynkron (folk skriver en kommen- tar, og så går der nogen tid, før der kommer svar, red.).

ser er post-modereret. Det er selvfølgelig et spørgsmål om midler, men det har
245 betydning for niveauet: Netop debatten på NYTimes.com er kendt for at være saglig, flerstemmig og velskrevet.«

treret, end den er i de tradi- tionelle medier. Så dem, der får flest klik og flest læsere

275 er i endnu højere grad, hvi- de, veluddannede mænd i 40erne, der er ansat ved traditionelle massemedier.«

Hvis man vil forbedre
280 kvaliteten i debatten,

220 Nogle af de høflighedsfiltre, 250 Ressourcerne til at hvad skal man så gøre?

som vi benytter os af, når vi kommunikerer ansigt til ansigt, lægger nogle debat- tører fra sig på nettet.«
225 Regulerer brugerne eller medierne selv debat­ ten på nettet?

»Danske netavisers regu- lering af debatten er i prak
230 sis meget sparsom. De opstiller juridiske retnings- linjer, sletter enkelte kom- mentarer og udelukker bru- gere. Men sammenligner
235 man med internationale netaviser, f.eks.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu