Too Good To Go | Analyse

Indledning
Formålet med dette notat er først at redegøre for virksomheden Too Good To Go for at bygge jeres kendskab til dem.

Dernæst bliver deres interne forhold og målgrupper analyseret, hvilket vil munde ud i en identifikation af en væsentlig udfordring samt løsning for samme udfordring.

Den centrale problemstilling tager udgangspunkt i internationalisering/målgrupper/positionering. Vi ser et muligt samarbejde med Too Good To Go, hvorfor dette notat bliver produceret.

Indholdsfortegnelse
Too Good To Go som virksomhed
Intern analyse og valg af målgruppe på B2C-markedet
Diskussion af udsagn
• Too Good To Go benytter sig af nærmarkedsmetoden, når de går ind på nye markeder.

• Det primære købemotiv der er på spil når en forbruger bruger Too Good To Go, er det funktionelle købemotiv

Dårlig side af TGTG – Er der udfordringer?
Bilag
Bilag 1: Business Model Canvas
Bilag 2: Værdikæde
Bilag 3: SW-opstilling
Bilag 4: Segmenteringsmatrix
Litteraturliste
Internetartikler:
Internethjemmesider:
Diverse/blandet:

Uddrag
Too Good To Go som virksomhed
Too Good To Go ApS er en relativ ny virksomhed, som i 2016 lancerede madspildsappen, der nu har 7.5 mio. brugere.

De deltager proaktivt i kampen mod madspild og er nu markedsleder på det internationale marked for overskudsmad. De forsøger hårdt at vækste gennem markedsudvikling og produktudvikling for at beholde markedslederpladsen.

Virksomheden står stærkt og har 9 forskellige legale ejere, hvor CEO’en af TGTG, Mette Lykke, har 10% ejerandel af virksomheden.

Det helt enkle koncept bag Too Good To Go er, at forretninger med et overskud af mad kan sælge dette i lykkeposer til en lav pris, og på den måde tjene lidt på noget, som ellers ville blive smidt ud.

De gør det hele gennem deres app, der fortæller brugere hvor de kan hente maden henne. De er i ni europæiske lande og har gennemført test i USA, hvorfor man kan sige, at de oftest internationaliserer sig selv ved nærtliggende lande, da miljøafstanden er kort.

Intern analyse og valg af målgruppe på B2C-markedet
Ved analysen af den interne situation, vil Micheal Porters business model canvas og Alexander Osterwalders forenklede værdikæde for servicevirksomheder blive benyttet

hvorefter de mest relevante elementer fremhæves. For at skabe overblik, vil dette munde ud i en SW-opstilling.

Først og fremmest kan vi se ud fra de 2 analyser, at deres værditilbud gennem appen er essentiel, ikke blot fordi at det er der, hvor al kommunikation foregår, men fordi det er der alt produktion/service foregår.

Desuden genererer deres værditilbud ekstremt meget værdi gennem et unikt – oprindeligt, i hvert fald – koncept, lav pris og miljøvenlighed.

Appen er vigtig i produktionen for forretningen, da de har opnået en meget succesfuld positiv cross-side network effekt.

Altså, jo flere kunder de har, desto flere forretninger samarbejder de med. Jo flere forretninger, desto flere kunder. Dette leder videre til et andet essentielt element;

TGTGs samarbejdspartnere. Uden mange diverse madsteder kan TGTG ikke køre forretning, og præcist pga. denne cross-side network effekt, er det ikke et problem for dem at skaffe forhandlere.

Deres mission om at bekæmpe madspild har også været en vigtig faktor for at forhandle med virksomheder. Det har hjulpet dem med at få store virksomheder med på deres koncept, eftersom det er gratis promotion og god omtale.

Som det fremgår i casen, henvender TGTG sig til en masse forskellige målgrupper. Det vil altså sige, at de finder mange forskellige målgrupper attraktive, fremfor bare et par stykker.

For at simplificere analysen af målgrupper, tages der udgangspunkt i 2 målgrupper fra en segmenteringsmatrix, der skal hjælpe med at identificere TGTGs målgruppe ud fra nogle homogene grupper.

For at finde denne målgruppe skal vi først segmentere ud fra nogle segmenteringsvariable. Matrixen vil være bygget på både sociodemografiske variable og adfærdsorienterede variable, som begge har stor betydning for præcist TGTG

Vi har nu defineret nogle segmenter, og analysen vil tage udgangspunkt i segment 1 og 12. For at vurdere attraktiviteten af segmenterne vil der benyttes en SMOK-model.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu