Indholdsfortegnelse
1. Lav en kort virksomhedsstatistik.
2. Analyser Toms Gruppens strategi
3. Analyser Toms Gruppens internationalisering
- Virksomhedens eksportmotiver
- De 4 interne p’er:
4. Find en udfordring og minimum en løsning på udfordringen. Brug her relevant teori.

Uddrag
Virksomheden Toms Gruppen A/S er en dansk konfekturevirksomhed, der sælger og producerer primært chokolade, men også andre sukkervarer.

Toms er et aktieselskab. Virksomheden blev grundlagt den 30. januar 1924. Navnet Toms stammer fra de to stifters navne Trojel og Meyer.

Her blev de sat sammen og dette dannede navnet Toms. Toms vision er at deres produkter er sikre, er af ensartet kvalitet og at det bliver produceret ansvarligt.

En vigtig ting for Toms er at leve op til forventningerne i forhold til fødevaresikkerheden og arbejdsmiljøet. Toms er en produktionsvirksomhed eftersom at de selv producerer deres produkter på deres egne fabrikker.

I år 2020 havde Toms en omsætning på 1,4 mia. kr. Dette er et fald på 9 procent fra året før. Toms har et stort mål om at indtage det kinesiske marked på trods af at de godt ved det kan blive meget svært grundet konkurrencen.

Deres plan er at indtage Kina med deres populære chokoladelikør flaske fra Anthon Berg, hvor de vil prøve at ramme den lokale målgruppe ved at komme kinesisk baijiu i dem.

Hvis man kigger mere overordnet på Toms målgruppe er den meget bred. Her henvender de sig til folk med den søde tand.

Og dette kan også ses, da Toms har en markedsandel på omkring 23% kontra nogle af deres konkurrenter som Carletti dr kun har en markedsandel på

6% Produktionen af dette produkt vil komme til at foregå i Ballerup til at starte med og senere hen vil man kunne rykke produktionen til Kina, så det gør det nemmere med deres samarbejdspartner

der producerer alkoholen til produktet. Virksomheden beskæftiger over 1700 medarbejder i henholdsvis Danmark, Sverige og England.

Toms har mange store konkurrenter. Hvis man kigger i Danmark er nogle af deres konkurrenter virksomheder som f.eks. Marabou som også producerer chokolade.

---

For at analysere Toms gruppens strategi ville vi starte med at kigge på porters competitive advantages. Modellen er meget relevant ift. at finde ens strategi så man kan få de bedst mulige forudsætninger for at finde den bedst egnede generiske strategi.

For at finde konkurrencestrategien må man først starte med at kigge på 2 variable. Ens konkurrencemæssige fordele som primært kan bestå i lave omkostninger eller et unikt produkt. Derefter kigges der på konkurrencemæssige sigte ift antal af målgrupper.

I opgaven bliver der taget udgangspunkt i Toms ageren på markedet i Kina.
Den konkurrencemæssige fordel som Toms gruppen har her på markedet og den de ville kigge efter at udnytte er det unikke produkt.

Det er den lækre fyldige chokolade som de producere der bliver blandet med Baijiu fra de to producenter Yanghe og Feng yiu. Det er altså et ekstra lækkert og unikt produkt de bringer ind på markedet.

Det konkurrencemæssige sigte ville være meget bredt i Kina. Hvis man tog udgangspunkt i hele verden ville målgruppen i

Kina være mere snæver og så kunne man argumentere for differetieringsfokus, men det er en bred målgruppe da det er folk der bor i Kina generelt.

Strategien de anvender gør de gennem deres marketing mix skiller sig ud ift deres konkurrenter og de med deres produkt ville skabe præference hos deres potentielle købere.

Der er med stor sandsynlighed allerede mærker på markedet der forsøger sig med det samme som Toms har intentioner omkring, men her kan de med deres unikke produkt

Vi kan altså konstatere at Toms gruppen går efter differentieringsstrategien, det gør de grundet deres konkurrencemæssige fordel og deres sigte ift antal af målgrupper. De går efter at skille sig ud vha deres marketingmix.