Titrering af husholdningseddike | 10 i karakter

Indledning
Formålet med dette forsøg er at fortælle hvad masseprocenten af eddikesyre er i husholdningseddike ved hjælp af titrering med titratoren natriumhydroxid.

Indholdsfortegnelse
Formål

Teori:

Hypotese:

Eksperimentelt:
- Apparatur:
- Kemikalier:

Fremgangsmåde:

Resultater/Observationer
- Obersavationer:
- Titreringsgraf:
- Resultatskema:

Databehandling

Diskussion

Konklusion

BILAG:

Uddrag
I første den første del af forsøget, altså indstillingen af natriumhydroxid, afvejede vi første gang 0.4g og anden gang vi udførte forsøget 0.401g kaliumhydrogenphthalat i en konisk kolbe. Dette opløste vi så i lidt vand.

Da kaliumhydrogenphtalatet var nærmest opløst tilsatte vi 5 dråber phenolphthalein og magneten hvor vi så derefter placerede kolben på magnetom¬røreren.

Så fyldte vi buretten på 25mL med 0,1 M natriumhydroxid og sørgede for at der ikke var luftbobler i burettespidsen. Vi titrede så til farveskiftet fra farveløs til pink skete og noterede den mængde natriumhydroxid vi havde brugt ved at aflæse på buretten.

Den første gang titrede vi ret hurtigt, den anden måling titrede vi langsommere.

I den anden del af forsøget, altså titringen af eddiken, lavede vi først en 10 fortynding af husholdningseddiken. Herefter afmålede vi 25mL af den fortynding i et lille bægerglas og tilsatte fem dråber phenolptalein og en magnet.

Mens dette blev gjort opstillede og kalibrerede vi et pH-meter og vi lavede et dokument i LoggerPro. Vi fyldte så buretten på 25mL med 0.1M natriumhydroxid og sørgede for at der ikke var luft i burettespidsen.

Vi titrede så natriumhydroxiden, i en mængde hvor pH-værdien ændrede sig inden for 0,1-0,3 for hver tilsætning. Samtidig med vi titrede så noterede vi den tilsatte mængde af natriumhydroxiden i LoggerPro.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu