Formål.

Vi skal i denne øvelse finde ud af hvor meget af stoffet: eddikesyre, der er i almindelig husholdningseddike.

Resultatet skal angives i såvel molær koncentration som i masseprocent. Metoden, der bruges er en syre-base titrering.

Introduktion/teori

Der findes mange slags eddike (bl.a rødvinseddike, æblecidereddike, lagereddike mfl.) De anvendes i madlavningen og til rengøring og fælles for dem er at de indeholder ethansyre (CH3COOH også kaldet eddikesyre).

Vi kan bestemme mængde af eddikesyre i husholdningseddike ved at titrere med en stærk base.

Eddikesyren titreres med en opløsning af natriumhydroxid, NaOH:

CH3COOH(aq) + OH^- (aq) → CH3COO^- (aq) + H2O(l) (titreringsreaktionen)

Da natriumionen, Na+ er en tilskuerion og skrives den ikke i reaktionsskemaet.

Ved ækvivalenspunktet har al eddikesyre reageret og i kolben er der kun stofferne på højre side af reaktionspilen.

Ethanoationen (kaldes også acetation (CH3COO)) er en svag base og vand er neutralt, vi skal derfor bruge en indikator der skifter farve i det svagt basiske område. Phenolphtalein er farveløs i sur eller neutral opløsning og rødviolet i basisk opløsning

 

Apparatur Kemikalier
Konisk kolbe (100 mL) Husholdningseddike
Måleglas (25mL) Phenolphtalein,
Fyldepipette (2,00 mL) med bold NaOH(aq) ,ca  0,100 M. (nøjagtig koncentration aflæses på flasken)
Burette med NaOH (aq), ca 0,100 M (nøjagtig koncentration aflæses på flasken)
Magnetomrører med magnet

 

Indholdsfortegnelse
- Formål
- Introduktion/teori
- Affaldshåndtering
- Fremgangsmåde
- Data
- Beregninger
- Fejlkilder
- Konklusion

- Teori
a. Hvad er definitionen på en syre og en base og hvad sker der i en syre-basereaktion?
b. I forsøget sker der en syre-basereaktionen mellem eddikesyre og hydroxid. Denne reaktion ses herunder. I forsøget tilsættes natriumhydroxid. Forklar hvad en tilskuerion er og angiv hvilken ion, der er tilskuerion i dette forsøg.
c. Et korresponderende syre-basepar består af to stoffer, som kun har en hydron til forskel. Hvilke to korresponderende syre-basepar indgår i reaktionen herover?
d. Hvad er styrken af de 4 stoffer, der indgår i reaktionsskemaet (er de stærke, svage eller yderst svage syrer eller baser)?


Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Fremgangsmåde:
Det afpipetteres 2 mL af husholdningseddiken ned i en 100 mL konisk kolbe. Der tilsættes med måleglas ca. 30 mL demineraliseret vand og 3-4 dråber phenolphtalein indikator.

En magnet puttes ned i kolben, som sættes på en magnetomrører. Fra buretten tildryppes under omrøring NaOH (aq), indtil én dråbe NaOH (aq) farver titranden svagt lyse¬rød.

Denne farve skal holde sig under omrøring i mindst et minut. Buretten aflæses. Forsøget gentages således at der er to forsøg, hvor aflæsningen af buretten ikke afviger med mere end 0,3 mL.