Indledning
Enhver kvinde var engang uskyldig og nysgerrig, men på grund af prøvelser og fiaskoer udviklede de sig over tid til en stærk og moden kvinde.

I denne opgave vil jeg sammenligne de to digte "Ode til Kvinde" fra 2012 af L.O.C og "Til en Veninde" fra 1838 af Emil Aarestrup.

Forfatterne har en vidt forskellig baggrund og begge var berømte i deres tid. Emil Aarestrup var en dansk læge og digter

der i løbet af sin levetid kun havde udgivet en samling digte, men alligevel gav det ham en varig plads i dansk litteratur på grund af digtenes originalitet.

Uddrag
De to forfattere havde hver beskrevet kvinden på forskellige måder og man kan sige, at de begge var forelsket i en kvinde, men indrømmede det på forskellige måder.

Forskellen er, at Ode til Kvindes stil er uanstændig eller uhøflig. Nogle ord, der bruges af forfatteren, er negativt værdsat og sexuelt relateret

for eksempel med det samme i starten af digtet, sagde han - "Find dem, foder dem, fingerknep dem, fuck dem, forlad dem", som man kan betragte det som forbandelses-sprog.

Det kan derfor forstås som respektløst over for kvinder. Man kan også sige, at handlingen i digtet er tydeligt fra nuværende, når vi genkender situationen og brugen af ordene.

På den anden side brugte digtet. ”Til en Veninde”’s forfatter meget fin og metaforisk beskrivelse af den veninde/ kvinde, han elsker. Her kan man sige, at han brugte søde ord til at beskrive sin elskede.

Man kan i starten tro, at det var negativt, men når man forstod, hvad forfatteren mente, kan det forstås som fuld af respekt, kærlighed og beundring.

Forfatteren bruger negative værdsatte ord som for eksempel Trolddom og Afgrund i første og anden linje, men hvis man fortolkede sætningerne, vil det modsatte give et positivt udtryk.