Indholdsfortegnelse
Ballade:
Ringens Magi:

Uddrag
”Ballade” er skrevet af Emil Aarestrup. ”Ballade” er fra digtsamlingen ”Efterladte digte” fra 1863. Emil Aarestrup var kendt som en senromantisk digter og fornyer af den erotiske lyrik.

teksten ”Ballade” er skrevet i perioden romantikken. Perioden romantikken er karakteriseret ved blandt andet følelser, længsel, kærlighed og naturen. Andre kendte forfattere i romantikken er forfattere som, Adam Oehlenschläger, B.S. Ingemann og Johann Wolf.

Emil Aarestrup repræsenterer en anden form af romantikkens litteratur nemlig romantisme. Romantisme er karakteriseret ved blandt andet, erotikken, forførelse og død, som også er en af kerneværdierne i digtet ”Ballade”.

Digtet ”Ballade” er en centrallyrisk digttype. Centrallyrik er kendetegnet ved, at digtet kredser om det lyriske jegs tanker, følelser og umiddelbare sansninger.

Centrallyrik beskriver også en situation, hvor man ikke forbinder det onde og mørke med noget negativt, men tværtimod med noget, som er sundt og positivt. Derudover er ”Ballade” et episk digt, da det er et beskrivende digt med subjektive personlige følelser.

---

”Ringens Magi” er skrevet af Sophus Claussen som er fra digtsamlingen ”Pilefløjter” fra 1899. Sophus Claussen var en dansk forfatter

som var med til at indstifte en helt ny isme i Danmark, nemlig symbolismen. I Sophus Claussens digte skriver han meget om forholdet mellem videnskaben og følelsen, det subjektive og objektive.

Sophus Claussen benytter sig ligesom Emil Aarestrup også centrallyrik, dog har digtet ”Ringen Magi” ikke på samme måde som ”Ballade” en konkret handlingsforløb.

Digtet ”Ringens Magi” består af 6 strofer med 6 vers i hver strofe i hver strofe er det første og det tredje vers længere end de fire andre vers i strofen.

Sophus Claussen har benyttet sig af metafor og billedsprog som f.eks. på linje 22-23 ”med Troens Guld i Hænde af et helligt Element.” Her har han benyttet sig af billedsprog, hvor troens guld beskriver hendes vielsesring.

Der er også benyttet enderim jævnligt i digtet, hvilket som sagt tidligere er med til at skabe en rytme i digtet f.eks. på linje 22 og 24 ”opspændt” og ”Element”.

Fortælleren er en alvidende 3.persons fortæller. Fortælleren er subjektiv i forhold til emnet og beskriver sine egne holdninger til hændelserne.