Opgavebeskrivelse
Foretag en analyse og fortolkning af ”Ballade” og ”Ringens magi”. Afslut din besvarelse med en besvarelse med en sammenligning af de to tekster og en litteraturhistorisk perspektivering

Indholdsfortegnelse
Ballade:
Ringens Magi:
Kilder:

Uddrag
”Ballade” er skrevet af Emil Aarestrup. ”Ballade” er fra digtsamlingen ”Efterladte digte” fra 1863. Emil Aarestrup var kendt som en senromantisk digter og fornyer af den erotiske lyrik. teksten ”Ballade” er skrevet i perioden romantikken.

Perioden romantikken er karakteriseret ved blandt andet følelser, længsel, kærlighed og naturen.

Andre kendte forfattere i romantikken er forfattere som, Adam Oehlenschläger, B.S. Ingemann og Johann Wolf. Emil Aarestrup repræsenterer en anden form af romantikkens litteratur nemlig romantisme.

Romantisme er karakteriseret ved blandt andet, erotikken, forførelse og død, som også er en af kerneværdierne i digtet ”Ballade”.

Digtet ”Ballade” er en centrallyrisk digttype. Centrallyrik er kendetegnet ved, at digtet kredser om det lyriske jegs tanker, følelser og umiddelbare sansninger.

Centrallyrik beskriver også en situation, hvor man ikke forbinder det onde og mørke med noget negativt, men tværtimod med noget, som er sundt og positivt.

Derudover er ”Ballade” et episk digt, da det er et beskrivende digt med subjektive personlige følelser.

Digtet har 16 strofer med 4 vers i hver strofe. Der er jævnligt brugt enderim i stroferne, som er med til at give teksten struktur og rytme.

Emil Aarestrup benytter sig af gentagelser i digtet. Han skriver f.eks. på linje 6 ”Spejler sig i Søens Vove;” og på linje 13 ”Mine lange, slebne Spejle”, som beskriver det samme, men sagt på to forskellige måder.

Ikke nok med dette, nævner Emil Aarestrup også gentagende gange elementer i naturen, som også er en af romantikkens stærke signaturer.

Digtet omhandler 2 personer Hr. Peder og Jomfru Else, som har en dialog. Digtet er skrevet ud fra hans synsvinkel er han er derfor digter-jeget.

Hr. Peder har en ikke gengældt kærlighed til Jomfru Else. Hr. Peder skriver kærlighedsbreve til Jomfru Else.