Indledning
Novellen gør op med tidens Biedermeierkultur som, er karakteriseret ved småborgerlig idyl, materialisme, tryghed, harmoni og hjemlig hygge.

Han går bag om idyllen, facaderne og tabuerne og ser konflikterne der ligger bag. Novellens homodiegetiske jegfortæller er præsten Wilhelm, der i nedskrivningsøjeblikket beretter om begivenheder, der er forløbet over mere end 25 år.

Således hører vi, at der omkring 5 år forinden er sket en tragisk hændelse i provinsbyen R*. Byens læge har skudt sig, tilsyneladende i et delirium.

Dog er bagrunden for dette selvmord meget dramatisk, og Wilhelm forklarer, hvordan Doktorens kone Elise er skyld i tragedien.

Nu ønsker Wilhelm at gøre op med rygter og fortælle sandheden med det formål, at der kan drages en vigtig kristen lære af disse ulykkelige begivenheder.

Det er netop disse tematikker, der behandles i Novellen "Sildig opvaagnen" som er skrevet af St. St. Blicher i 1828.

Indholdsfortegnelse
Indledning:
Analyse/fortolkningen:
Sammenfattende fortolkning/perspektivering:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Novellen foregår i en provinsby, som er stor nok til at have et lokalt borgerskab. Embedsfolk som lægen L*, præsten C* (Wilhelm) og officeren H* (Frans) er en naturlig del af byens borgerskab.

Vi hører, at de tre mænd sammen med deres koner og børn har deres eget lille fællesskab, som de kalder “Triangelen”, altså trekanten.

De er også del af byens større “Circler”, og de kommer ind imellem på noget, der hedder “Klubben”. En klub var på novellens tid en betegnelse for et samlingssted for byens vigtigste embeds- og forretningsfolk.

Det fysiske miljø er dermed præget af den fine stand eller klasse, som personerne er del af. Vi kan sige, at det er en provinsiel og borgerlig biedermeieridyl, der bliver beskrevet i novellen.

Men det er også præget af de snævre rammer, der ofte kendetegner livet i en provinsby. Det er understreget af, at hovedpersonernes hjem er placeret meget tæt på hinanden.

Familien L* og familien H* bor lige ved siden af hinanden. L*s lysthus støder op til H*s hus og lige over for dem bor familien C*.

Fortælleren beskriver placeringen som en retvinklet trekant. Det forklarer vennekredsens betegnelse for deres fællesskab: