Indledning
Det er en politisk tale af Villy Søvndal, som har overskriften ”Fra minimalstat til vasalstat. Tanker fra det andet Danmark”.

Indholdsfortegnelse
Afsender:

Emne:

Modtagere

Hvordan er talen opbygget?

Argumentation

Sproglige figurer

Vurdering

Uddrag
Villy Søvndal er afsenderen. På tidspunktet for talen var Villy Søvndal formand for Socialistisk Folkeparti (SF). Talen holdes i forbindelse med, at USA’s daværende (republikanske) præsident G.W. Bush besøger Danmark den 6. juli 2005.

Samme dag holdes en demonstration i København og mange andre byer rundt i landet som protest mod Danmarks deltagelse i Irakkrigen som del af USA’s koalition.

I og med at Søvndal på daværende tidspunkt er formand for SF besidder han en høj grad af troværdighed og samtidig hermed ses det også, at han refererer til sig selv gentagne gange i talen.

Dette styrker også hans troværdighed. I talen forsøger han at skabe kontakt til publikum, hvilket også er derfor, at han netop lige denne dag (den 6. juli 2005) vælger at holde talen

da der afholdes demonstration om netop de politiske emner, som talen handler om. På den måde sikrer han sig, at han får skabt kontakt til de vælgere, som støtter SF og deres holdninger.

På den måde vil han også kunne påvirke dem til at tage hans parti fremfor den blåfløj, hvor Anders Fogh Rasmussen står. Meningen med talen er nemlig bl.a., at Søvndal ikke mener, at Fogh er værdig nok til at være statsminister.