Syre og base | Kemirapport | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:
Materialer:
• Teori :
- syre og base
- Eksempel 1:
- Eksempel 2:
- Amfolyt
- Syrestyrke
- Måling af pH
- Eksempel:
- Pufferopløsning
- Eksempel:
- Stofmængdekoncentration
- Eksempel:
- Fremstille en opløsning:
- Eksempel:
Billeder:
Resultater:
- Forsøg 1:
Diskussion:
Konklusion:
Kilde:

Uddrag
Formål:
Formålet med dette forsøg, at undersøge saltsyre, natriumhydroxid eller svovlsyre i vand, og regne hvad koncentrationen er for selve fortyndingen, og derefter måle pH`en for fortyndingen.

Materialer:
- pH- meter
- burette
- stativ
- målekolbe
- Demineraliseret vand
- Saltsyre, natriumhydroixd (NaOH) eller svovlsyre
- Et magnetomrør
- Stangpipette

---

Syrestyrke
Syrestyrke er kort sagt hvor villig en syre er til at afgive en h^+ altså en hydrogen-ion til en base eller en amfolyt der kan optræde som en base.

Det defineres ud fra syrens reaktion med vand:
S(aq)+H_2 O(l)⇋B(aq)+H_3 O^+ (aq)

Vi kan nu anvende ligevægtsloven og sætter vands stofmængdebrøk med 1:
([B]*[H_3 O^+])/([S])=K_s

K_s er syrens styrkekonstant og en ligevægtskonstant der er uafhængig af syrens koncentration i opløsningen. Det er selvfølgelig kun i en vandig opløsning.

K_s en temperaturafhængig stofkonstant. Forskellige syrer har forskellige K_s-værdier, Fx reagere en syre med en lille K_s-værdi næsten ikke med vand og ligevægten ligger mod venstre.

Mens en stærk syre med en høj K_sværdi reagerer næsten fuldstændigt med vand, så ligevægten i dette tilfælde ligger mod højre.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu