Indholdsfortegnelse
apparatur
kemikalier
risici
eksperimentelt
efterbehandling

1. Beregn de aktuelle stofmængdekoncentrationer af oxonium og thiosulfat i reaktions- blandingen ved forsøgets start. Notér i skemaet nedenfor.
2. Beregn >1t i de fire forsøg. De aktuelle stofmængdekoncentrationer i skemaet gælder lige ved starten af det pågældende forsøg. Det kan med god tilnærmelse antages, at de kun aftager ganske lidt, mens målingen står på (der dannes kun en lille mængde svovl). Man kan derfor regne med, at de målte reaktionshastigheder gælder ved de anførte aktuelle stofmængdekoncentrationer af reaktanterne.
3. Hvilken sammenhæng ser der ud til at være mellem [S​ O​ ] og reaktionshastigheden?'
4. Er der en tilsvarende simpel sammenhæng mellem reaktionshastigheden og [H​ 3O​ ]?
5. Ifølge en tommelfingerregel fordobles kemiske reaktioners hastighed for hver 10 graders opvarmning. Passer resultaterne fra disse forsøg nogenlunde med denne regel? Begrund dit svar.

Fejlkilder
Konklusion

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Fejlkilder

Der kunne være fejlkilder såsom, hvis man ikke har afmålt de præcise mL. af hvert stof.

Hvis man ikke har fået stoppet hurtigt nok, og man har været langsom til observere at pletten var forsvundet. I forsøg 4 kan en fejlkilde være noget med temperaturen, hvis man ikke var opmærksom nok Hvis man vil gøre forsøget mere sikkert, kan man lave flere forsøg i stedet for kun at lave 2.