Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Apparatur og materialer
Data
Databehandling
Fejlkilder
Konklusion