Svensk økonomi | IØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a. Sammenlign på baggrund af bilag 1 udviklingen i levestandarden i Sverige og Danmark. Der skal indgå relevante beregninger i besvarelsen.

b. Den 1. juli 2008 var kursen på svenske kr. (SEK) 79,8 DKK, og den 1. juli 2018 var kursen på svenske kr. (SEK) 71,3 DKK.
Forklar hvordan valutakursudviklingen på svenske kroner (SEK) har påvirket levestandarden i Sverige.

Opgave 2
a. Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan den faldende rente i Sverige har påvirket efterspørgslen efter og udbuddet af svenske kroner og dermed betydningen for kursen på svenske kroner.

b. Forklar på baggrund af bilag 2 og bilag 3 hvordan udviklingen i valutakursen og enhedslønomkostningerne har påvirket den svenske konkurrenceevne overfor Danmark.

Opgave 3

Opgave 4
a. Analyser med udgangspunkt i bilag 6 og bilag 8 hvilke langsigtede udfordringer det svenske arbejdsmarked står overfor.

b. Vurder hvilke arbejdsmarkedspolitiske instrumenter der kan løse disse udfordringer.

Opgave 5

Opgave 6:
Du er ansat i den Svenske Nationalbank og er blevet bedt om at udarbejde et kort notat, hvor du kommer med anbefalinger til den Svenske pengepolitik. Notat må fylde maks. 600 ord.

Uddrag
For at sammenligne udviklingen i levestandarden i Sverige og Danmark, vil der blive beregnet BNP pr.

indbygger, som sammenligningsgrundlag, da dette er et godt mål til at beskrive levestandarden. For at udregne BNP pr. indbygger er indbyggertallet regnet om til milliarder, ved dele tallet med 1000.

---

I bilag 3 ses en stigning i lønomkostninger pr. produceret enhed i Sverige og Danmark. I begge lande ses en stigende udvikling, men en opvejende større udvikling i Sveriges lønomkostninger pr. enhed.

Dette betyder ud fra bilag 3, at danskernes priskonkurrenceevne er blevet forbedret overfor svenskerne på dette parametre, da øgede lønomkostninger pr. enhed betyder dyrere varer, som svækker priskonkurrenceevnen i Sverige.

På den anden side, ses det i bilag 2, som forklaret i tidligere opgave, at den Svenske krone er blevet svækket overfor den danske krone.

Dette forbedrer den Svenske priskonkurrenceevne, da det er billigere at købe svenske kroner end danske, og dermed også svenske varer.

Nu er det bare et spørgsmål om, hvilket af disse parametre der påvirker priskonkurrenceevnen mest, da der er faktorer der svækker priskonkurrencen overfor Danmark og andre der styrker den.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu