Svensk økonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a. Sammenlign på baggrund af bilag 1 udviklingen i levestandarden i Sverige og Danmark. Der skal indgå relevante beregninger i besvarelsen.
b. Den 2. juli 2012 var kursen på svenske kr. (SEK) 85,0 DKK, og den 1. juli 2019 var kursen på svenske kr. (SEK) 70,8 DKK. Forklar hvordan valutakursudviklingen på svenske kroner (SEK) har påvirket levestandarden i Sverige.

Opgave 2
a. Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan den faldende rente i Sverige har påvirket efterspørgslen efter og udbuddet af svenske kroner og dermed betydningen for kursen på svenske kroner.
b. Forklar på baggrund af bilag 2 og bilag 3 hvordan udviklingen i valutakursen og enhedslønomkostningerne har påvirket den svenske konkurrenceevne overfor Danmark.

Opgave 3
Analyser på baggrund af bilag 4 den forventede økonomiske vækst i Sverige i 2018. Forklar herunder hvilke 2 poster på forsyningsbalancen der øger den økonomiske vækst mest.

Opgave 4
a. Analyser med udgangspunkt i bilag 6 og bilag 8 hvilke langsigtede udfordringer det svenske arbejdsmarked står overfor.
b. Vurder hvilke arbejdsmarkedspolitiske instrumenter der kan løse disse udfordringer.

Opgave 5
I indledningen til bilag 6 står: ”Danmark og Sverige er gået hver sin pengepolitiske vej. Det har gavnet Sverige på den korte bane, men det er tvivlsomt, om det er godt på længere sigt.” Vurder med udgangspunkt i bilagene hvilke årsager der kan være til at stramme pengepolitikken i Sverige.

Uddrag
»Overordnet set står det rigtigt godt til i Sverige. Arbejdsløsheden er meget lav, og beskæftigelsen er meget høj. Det skaber lige nu en rigtigt solid vækst, der har præget de seneste fem år,« siger Søren V. Kristensen, makroøkonom i Sydbank. (Bilag 7).

Det vides dermed ud fra det ovennævnte citat at Sverige er i højkonjunktur.

Ud fra bilag 6 vides det at Sverige fører en ekspansiv (lempelig) pengepolitik grundet staten hæver udgifter for at øge efterspørgslen i samfundet. Bilag 6 pointerer Sveriges hurtige genoprettelse efter finanskrisen var grundet indførelse af den ekspansive pengepolitik.

Dette kan medføre inflation i forbrugerpriser og aktivpriser, samt en risiko for en mulig svensk boligboble.

Dermed er den lempelige pengepolitik en kortsigtet løsning, da den giver muligheder for økonomisk vækst i et krisepræget samfund og sætter gang i det økonomiske kredsløb, dog med ovenstående risici. Det vides ud fra bilag 7 at der er sket en stigning i huspriser i perioden 2009 til 2018 med hele 60 pct.

Der er dermed tegn på en mulig svensk boligboble. Ud fra bilag 8 vides det at der ses en stor ledighed blandt udlændinge og unge, hvilket resulterer i flaskehalsproblemer grundet manglende kompetencer og/eller erfaring. Der vil dermed opstå et lønpres på arbejdspladserne

og dermed lønstigninger. Der er tegn på en boligboble samt lønstigninger hvilket betyder, at der ses en overophedning i svensk økonomi.

Det vides ud fra bilag 2 at det svenske renteniveau faldt fra 0,1 pct. til ca -0,8 pct. fra 4. kvartal i 2014 til 3. kvartal i 2015.

Renteniveauet blev stabiliseret i 4.kvartal i 2016 med en niveau på omtrent 0,7 pct. Det svenske renteniveau ligger henholdsvis lavt sammenlignet med det danske renteniveau.

Dette er derfor en grund til at indføre stram pengepolitik, grundet renten bliver påvirket og stiger og hindre inflation.

Samtidig ved indførelsen af stram pengepolitik medføre en styrket valutareserve. Dette betyder at efterspørgslen på valutaen falder og valutaindstrømninger stiger. Det resulterer dermed i en styrket valuta.

Ved indførelse af stram pengepolitik, vil der blive lagt en dæmper på den foregående højkonjunktur og vil derfor bremse en overophedning af økonomien. BNP reduceres, import reduceres samt prisstigninger hindres.

Samtidig øges statens indtægter og udgifter mindskes. Den svenske økonomi sikres dermed på længere sigt og der sættes en dæmper på den økonomiske vækst.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her