Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Sverige har i en periode kørt med negative renter. Dette burde betyde at folk går ud og låner en masse penge, hvoraf inflationen stiger. Inflationen er dog også steget, men ikke til meget langt over statens mål på 2%. Derudover har det forringet den svenske krone, og deres konkurrenceevne er derfor steget, hvilket kan ses på eksporten der også er steget.

Dette betød dog at man var nødt til at hæve renten igen, så inflationen ikke blev for høj. Da coronakrisen så indtraf betød det at man i Sverige førte en stram pengepolitik, hvilket i en økonomisk krise vil betyde at den kommer til at sætte dybe spor. Dette ses også i IMF’s vurdering af Sveriges vækst i BNP, som de forventer kommer til at falde med 6,8%.

Selvom man har kørt med negative renter, har der i perioden været negativ vækst i forbrugertilliden, selvom der siden 2013 har været vækst i det private forbrug.

En svaghed ved den svenske økonomi kunne være udførelsen af stram pengepolitik. Det har været en god ide at afskaffe de negative renter, for at undgå en hyperinflation, men eftersom både budgetbalancen og offentlige gæld ligger bedre end de -3% og 60% af BNP som de ifølge stabilitets- og vækstpagten skal overholde. Derfor kunne lempelig finanspolitik være brugt til at sikre en fortsat positiv udvikling i økonomien.