Svensk økonomi | IØ opgave | 10 i karakter-kopi

Indholdsfortegnelse
1. a. Sammenlign udviklingen i levestandarden i Sverige og Danmark med inddragelse af relevante beregninger (bilag 1).

b. Den 1. juli 2008 var kursen på svenske kr. (SEK) 79,8 DKK, og den 1. juli 2018 var kursen på svenske kr. (SEK) 71,3 DKK. Forklar hvordan valutakursudviklingen på svenske kroner (SEK) har påvirket levestandarden i Sverige.

2. Med udgangspunkt i ovenstående valutakurser samt bilag 3 bedes du vurdere den svenske konkurrenceevne.

3. Analyser på baggrund af bilag 4 årsagerne til den forventede vækst i Sverige i 2019.

4. På baggrund af bilag 2, 5 og 6 bedes du skrive et notat til det svenske finansministerium, hvor du analyser hvilke økonomiske udfordringer Sverige står overfor samt fremkommer med anbefalinger der løser disse udfordringer.

5. Med udgangspunkt i bilag7 bedes du redegøre for om Sverige er i konflikt med Sixpack-aftalen. Korona Krisen kan resultere i et underskud på Betalingsbalancens løbende poster. Hvordan skal Sverige finansiere dette underskud.

Uddrag
Ud fra ovenstående beregninger af bilag 1, er jeg kommer frem til at Sverige har haft den procentvise største udvikling med 7,76%, hvor Danmarks er betydeligt mindre med 4,87%.

Dog kan vi ved valutakonvertering se at Danmarks Bnp pr. indbygger er 27.399,1 DKK højrer end Sveriges.

Jeg mener at der både er fordele og ulemper ved benyttelse af BNP som måleenhed for levestandard.

Jeg ser ulemper i form af at fordelingen af indkomst ikke vises, dermed ved vi ikke om der rige får flere penge mens de fattige får færre penge.

Derudover er Bnp udelukkende penge relateret, og viser ikke forhold til folks levestandard, som uddannelse og adgang til sundhedsvæsenet.

En fordel ved at bruge BNP per indbygger er, at vi kan se om stigninger i BNP fører til stigende indkomst for befolkningen eller om stigninger i BNP ædes op af øget befolkningstilvækst.

---

Den svenske krone er svækket over for den danske krone. Det ved vi, fordi der i 2018 skal færre danske kroner til at købe 100 svenske kroner end i 2008. En svækket valuta kan både forbedre og forværre Sveriges levestandard.

Den svenske levestandard kan være svækket, fordi valutakursen påvirker importprisen. Når den svenske krone reduceres i udenlandsk valuta

såsom den danske krone, betyder det, at udenlandsk valuta bliver dyrere for svenskerne. At udenlandsk valuta er dyrere betyder, at eksporten bliver dyrere for svenskerne

da de er tvunget til at betale flere svenske kroner for eksporten i 2018 end i 2008. Når eksporten bliver dyrere, fører det til et fald i priserne. livet trin for trin. da købekraften i Sverige falder.

På denne måde kan svage penge føre til et fald i livskvalitet. Levestandarden i Sverige kan også forbedres af den svage kurs sats, som vi også har set gælder for 1A.

Her så vi stigningen i levestandarden i Sverige fra 2008 til 2018, selvom satsen er svækket i perioden.

En mulig forklaring er, at en dybere valutakurs forbedrer den svenske priskonkurrence, fordi svenske varer bliver billigere sammenlignet med udenlandske varer.

Når svenske varer bliver billigere, vil der være en større efterspørgsel efter svenske varer, hvilket vil øge den svenske eksport og reducere den svenske import.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu