Svensk Økonomi | IØ aflevering

Opgavebeskrivelse
Opgavesættet består af 5 opgaver som alle skal besvares.

Opgave 1
a. Sammenlign på baggrund af bilag 1 udviklingen i levestandarden i Sverige og Danmark. Der skal indgå relevante beregninger i besvarelsen.

b. Den 1. juli 2008 var kursen på svenske kr. (SEK) 79,8 DKK, og den 1. juli 2018 var kursen på svenske kr. (SEK) 71,3 DKK.
Forklar hvordan valutakursudviklingen på svenske kroner (SEK) har påvirket levestandarden i Sverige.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 2
a. Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan den faldende rente i Sverige har påvirket efterspørgslen efter og udbuddet af svenske kroner og dermed betydningen for kursen på svenske kroner.

b. Forklar på baggrund af bilag 2 og bilag 3 hvordan udviklingen i valutakursen og enhedslønomkostningerne har påvirket den svenske konkurrenceevne overfor Danmark.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 3
a. Analyser på baggrund af bilag 4 den forventede økonomiske vækst i Sverige i 2018. Forklar herunder hvilke 2 poster på forsyningsbalancen der øger den økonomiske vækst mest.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 4
a. Analyser med udgangspunkt i bilag 6 og bilag 8 hvilke langsigtede udfordringer det svenske arbejdsmarked står overfor.

b. Vurder hvilke arbejdsmarkedspolitiske instrumenter der kan løse disse udfordringer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opgave 5
I indledningen til bilag 6 står: ”Danmark og Sverige er gået hver sin pengepolitiske vej. Det har gavnet Sverige på den korte bane, men det er tvivlsomt, om det er godt på længere sigt.”

Vurder med udgangspunkt i bilagene hvilke årsager der kan være til at stramme pengepolitikken i Sverige.

Uddrag
Kursen på den svenske krone er faldet fra 79,8 DKK i 2008 til 71,3 DKK i 2018 – altså et fald på 8,5 DKK. Lavere valutakurs betyder både fordele såvel som ulemper.

Denne udvikling betyder blandt andet at det bliver dyrere for Sverige at importere udenlandske varer, da de dermed bliver dyrere at købe. Det er altså med til at svække levestandarden i Sverige, da svenskernes købekraft bliver mindre og dermed falder importen i Sverige.

Denne udvikling betyder samtidig at Sveriges eksport kommer til at stige, da de svenske varer er billige for udlandet og dermed attraktive. Fald i import samt stigning i eksport vil skabe stigning på handelsbalancen.

Samtidig skal man også huske på, at stigning i eksporten også er lig med mere produktion. Mere produktion resulterer i mangel på arbejdskraft og dermed stiger beskæftigelsen. Når beskæftigelsen stiger er der naturligvis færre arbejdsløse og dette ender dermed også med lønstigninger.

Kort sagt har dette altså den fordel at Sveriges konkurrenceevne bliver forbedret, dog er det på bekostning af højere lønninger og lavere import. Samlet set er fordelen(e) altså ikke nok til at opveje alle ulemperne som vil ramme Sverige. Det betyder at levestandarden i Sverige faktisk bliver forringet.

---

De to bilag peger lidt i hver sin retning. Ud fra bilag 2, kan vi se at Sveriges konkurrenceevne er blevet forbedret i perioden. Dette skyldes et fald i valutakursen. Dette vil altså sige at de svenske varer bliver billigere for os her i Danmark.

Hvis man kigger på bilag 3 derimod, kan man se at udviklingen i lønningerne er steget procentvis mere i Sverige end i Danmark.

Sveriges lønindeks er på 109,7 – altså en stigning på 9,7% i perioden fra 2012 til 2018. Danmarks lønindeks derimod er ”kun” på 107,8 – altså en stigning 7,8% i samme periode – altså 1,9%-point mindre end Sveriges.

Denne udvikling i lønningerne betyder at prisen pr. produceret enhed bliver procentvis højere i Sverige og dermed forringes konkurrenceevnen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu