Svensk økonomi | IØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1. Lav en beregning, der på baggrund af tallene i bilag 1 viser udviklingen i samhandlen mellem Danmark og Sverige. Redegør dernæst for udviklingen i samhandlen mellem Danmark og Sverige.

2. Forklar hvordan valutakursen bestemmes under et valutakurssystem med flydende kurser, og hvordan den bestemmes under et valutakurssystem med faste kurser.

3. Sammenlign på baggrund af bilag 2 udviklingen i den danske og den svenske rente i perioden 2006–2009.

Opgave 2
Analyser på baggrund af bilagene udviklingen i svensk økonomi i perioden 2006–2009. Inddrag betydningen af udviklingen i den svenske kronekurs.

Analyser i forlængelse heraf hvordan udviklingen i svensk økonomi påvirker betalingsbalance, beskæftigelse og vækst i Danmark.

Opgave 3
Vurder hvordan finans- og pengepolitik kan anvendes i henholdsvis Danmark og Sverige under en økonomisk krise.

Uddrag
For at udregne om Danmark sælger eller køber mere til/fra Sverige vil forskellen mellem import og eksport blive udregnet ved at sige eksport-import. Dette vil gøres for at finde ud af om Danmark eksportere flere varer til Sverige end de importere.

2006:
1. Halvår: 37.221-40.548 = -3327 = Mere import
2. Halvår: 37.333-36.992 = 341 = Mere eksport

2007:
1. Halvår: 37.326-37.605 = -279 = Mere import
2. Halvår: 41.297-38.605 = 2692 = Mere eksport

2008:
1. Halvår: 43.753-40.426 = 3327 = Mere eksport
2. Halvår: 39.152-37.006 = 2146 = Mere eksport

2009:
1.Halvår: 29.928-29.823 = 105 = Mere eksport

Overordnet set eksporterer Danmark flere varer til Sverige end de importerer, især siden det andet halvår i 2007.

Men udover det er der ikke den helt store forskel i import og eksport, og tallene er meget stabile igennem alle 4 år men det kan tydeligt ses at finanskrisen har sat præg på især år 2009

hvor der er et stort fald i både import og eksport. For at finde ud af hvor stort det fald præcist er og videremere finde ud af den gennerelle udvikling i samhandlen mellem Danmark og Sverige på tværs af disse fire år vil tallene nu blive sat op som indekstal for at kunne danne et overblik over udviklingen.

---

I bilag 2 ses udviklingen i den danske og den svenske rente fra 2006-2009. Her kan man se at fra 2006 til 2008 er væksten for den danske rente er mere stabil end den svenske

og den danske rente ligger over den svenske i hele denne periode. Men sådan overordnet set følges de meget ad side om side, hvilket også skyldes udenlandske renteniveauers indflydelse på renten

og den danske og svenske rente vil formodeligt blive ved med at følges ad sådan her, da Danmark og Sverige har så stor indflydelse på hinanden.

Noget der også følges ad, er valutakursen og renten, i og med at begge er præget af landets økonomi

og det kan derfor også ses at Danmarks valutakurs er mere fast end den svenske, hvilket dermed også medføre at renten også er mere fast.

Det kan tydeligt ses på udviklingen, hvor man kan se at omkring starten af 2007 ligger Danmarks rente på 4% og der bliver den i ca. et år hvilket er med til at vise at Danmarks rente er mere fast end den svenske.

Lige efter dette år bliver den danske rente dog overhalet af den svenske og den svenske kommer op og ligge på de 4,5%

hvor de bliver liggende i ca. et halvt år. Renten på 4,5% kommer Danmark dog også op på men det er meget kort, og det er så herefter finanskrisen begynder at præge renten ligesom den gjorde importen og eksporten.

Danmarks rente falder en del og ender med at falde fra 4,5% helt ned til 1% indenfor ca. et år. Sveriges rente holder sig på 4,5% lidt endnu mens den danske begynder at falde

men lige omkring årsskiftet til 2009 styrtdykker den svenske rente fra 4,5% ned til 2%, og det er altså et direkte fald hvorimod den danske faldt mere og mere med tiden.

Den svenske rente holder sig dog her på de 2% i et halvt års tid inden de rammer endnu et stort fald i renten, hvor den nu falder helt ned på 0,5%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu