Statistisk | Emneopgave | 10 i karakter

Indledning
Hvad er statistik?
Statistik er når man indsamler data for at få et overblik og skabe tydelighed, som man herefter analyserer og præsenterer i diagrammer

tabeller eller grafiske fremstillingsmetoder. Statistik hjælper os med at beskrive og vurdere de tal vi har indsamlet f.eks. ved at sammenligne eller vise en udvikling for det analyserede område.

De tal vi indsamler kaldes observationer. Statistik bliver indsamlet via svar fra respondenter i interviews, observationer eller spørgeskemaer.

Hvad bruges statistik til/hvad er formålet med statistik?
Statistik bruges i matematikken til at gruppere forskellige data fra f.eks. respondenter, et spørgeskema, et register eller kvantitative data.

Herefter gøres der brug af de forskellige datasæt i diagrammer, tabeller eller andre grafiske fremstillingsmetoder

som er med til at danne overblik og tydelighed over de samlede antal data. Man kan bl.a. ud fra disse data finde spredning, typetal og gennemsnit.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
- Hvad er statistik? 3
- Hvad bruges statistik til/hvad er formålet med statistik? 3
Gennemgang af begreber 3
- Repræsentativitet 3
- Observationer 3
- Hyppighed 4
- Frekvens 4
- Summeret frekvens 4
- Variationsbredde 5
- Typetal 5
- Gennemsnit (middeltal) 5
- Kvartiler og fraktiler 5
- Varians 6
- Standardafvigelse (spredning). 6
- Outliers 6
Diskrete observationer (Ikke grupperede observationer) og Kontinuerte observationer (Grupperede observationer) 6
Brug af diagrammer 7
- Frekvenstabel 7
- Pindediagram 7
- Cirkeldiagram 7
- -Trappekurve 8
- Boksplot 8
- Søjlediagram/histogram 8
- Sumkurve 9
Opgavedel 9

Uddrag
Repræsentativitet
Når en undersøgelse er repræsentativ, betyder det at stikprøven repræsenterer alle forskelle i populationen - og er i et korrekt målestoksforhold.

Et eksempel kunne være, at en virksomhed, der producerer stole, skal teste, hvor stor en del af stolene, der er ikke lever op til standarden af produktet og hvor stor en del af produktionen der lever op til virksomhedens gøremål.

Det er vigtigt, at virksomheden ikke undersøger de første 100, der bliver produceret tidligt om morgenen, hvor medarbejderne er friske.

Stolene der skal undersøges, skal udvælges tilfældigt over hele dagen, for at stikprøven bliver mere repræsentativ.

Observationer
Man bruger observationer til at beskrive de værdier man har. I opgavedelen har vi fx sat vores observation ind en matrixmodel i intervaller.

Derefter opstillede vi en tabel som beskriver vores observation og viser hyppigheden af observationen. Tabellen gør vores observation overskuelig og nem at aflæse.

Hyppighed
Hyppigheden viser antal gange en observation forekommer i en statistik eller optælling. Vi kan aflæse hyppigheden ud fra en tabel. Man betegner tit hyppigheden som h(x_i).

Frekvens
Frekvens er hyppighed regnet om til procent, dette kan gøres via en maple kommando, som er frekvensTabel(navn på data)

hvor der fremgå en tabel, som man kan aflæse. Det kan også beregnes i hånden, det kan det via denne formel hyppighed/(total antal)×100 eller skrevet f(x_i )=(h(x_i))/n. n står for totale antal målinger.

Frekvensen er altså den procentdel, hvormed en observation forekommer. Man kan fx se i observationssættet ]748;750] har en frekvens på 23%. (ud fra vores frekvenstabel som er vist under.)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu