Emneopgave i statistisk | Matematik | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Indledning……………………………..……………………………..………………………...
Hvad er statistik & hvad kan vi bruge det til?……………………………..…………………....

Redegørelse for begreber……………..……………………………..………………………...

Redegørelse for brug af diagrammer…………………………..…………………………….
Pindediagram……………………………..……………………………..……………………....
Søjlediagram.……………………………..……………………………..………………………
Trappediagram……………………………..……………………………..……………………..
Sumkurve.……………………………..……………………………..………………………….

1.D hvem er vi?….…………………………..……………………………..…………………..
Statistisk undersøgelse om 1.D………………………………………………………………....
Bestemmelse af statistiske faktorer & begreber med udgangspunkt i undersøgelsen……

Kildeliste……………………………..……………………………..…………………………..
Indgående kilder under opgavebesvarelsen……………………………..………………………

Uddrag
Hvad er statistik?
Statistik er en måde at hvorved man bearbejder data & fremstiller det grafisk visuelt.

Man anvender typisk data fra en undersøgelse man har lavet for at beskrive en udvikling eller tilstand.

Statistik i praksis og anvendelse
Man kan bruge statistik til at formidle hårde og uoverskuelige observationer fra en undersøgelse.

Skal man f.eks. beskrive alle Danmarks 9. klasses elevers karakterers udvikling, er det nok hensigtsmæssigt at formidle tallene til nogle værdier der er nemmere at forholde sig til.

---

Outliers = Observationer der ligger ”usædvanligt” langt fra de andre observationer. Kan sorteres fra, da det kan være fejl i datasættet.

Observationen er større end Q3+1,5(Q3-Q1) el. Observationen er mindre end Q1-1,5(Q3-Q1). Med andre ord er observationer udenfor intervallet [Q1-1,5(Q3-Q1);Q3+1,5(Q3-Q1)]

Varians (s2) = Var=∑_(i=1)^n▒(x_i-x ̅ )^2/n. Gennemsnitlig afstand til gennemsnittet. Hvis man ikke tager det i anden, så bliver svarret altid 0.

Derfor sættes hvert led i anden, så får man de negative værdier til at være positive, og dermed kan kvadratroden tages for at finde spredningen. Varians=((obs-gns)2 …)/n

Spredning/standardafvigelse = kvadratroden af varians; fortæller os noget om hvor meget en variabel afviger fra middelværdien. Dvs. den gennemsnitlige afstand til middelværdien.

---

Pindediagram
Pindediagram angiver og viser informationer for hver enkelt observation. Pindediagram tages ofte i brug når man skal overskueliggøre en mindre mængde data.

På et pindediagram angiver y-aksen typisk en given værdi og x-aksen angiver hver enkelt observation. For at illustrere dette med et eksempel har vi taget udgangspunkt i gruppens hårlængde.

På pindediagrammet her kan man hurtigt danne sig et overblik over hårlængden. Da observationernes antal er af mindre størrelse er det samtidigt overskueligt og grafisk flot at se på. - man skal være opmærksom på de værdier der er angivet af y-aksen

da data kan manipuleres så det ikke sær bemærkelsesværdigt ud. Gik vores diagrams y-værdier for eksempel helt op til 1.000 cm, kunne man godt snydes til at tro at Alexander ikke havde langt hår.

Søjlediagram
Et søjlediagram illustrerer typisk en større mængde af observationer og det er derfor mere hensigtsmæssigt at inddele søjlediagrammer i intervaller.

Det vil altså sige at et søjlediagram grupperer data for at gøre det mere overskueligt. Et eksempel på data inddelt i intervaller kunne være hvor mange timer en elev spillede computer på en given dag.

Modsat pindediagrammet vil man på et søjlediagram kunne aflæse observationerne ad y-aksen og intervallerne af x-aksen.

Skal man forholde sig kritisk til et søjlediagram skal man tage højde for om intervallerne er inddelt hensigtsmæssigt i forhold til den type data man kigger på.

Spurgte man f.eks. en 1.g klasse hvor mange der spillede computer henholdsvist 0-1, 1-2, 2-3 timer om dagen ville man få langt mere informerende og nøgternt data end hvis man bare spurgte hvor mange som spillede mellem 0-3 timer om dagen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu