Indledning
En fabrik som producere en lotion har udtaget en stikprøve på 200 tuber og målt indholdet. Der skal fyldes 237 ml i hver tube. Resultaterne af målingerne kan findes længere nede i opgaven.

Jeg vil indlede min opgavebesvarelse ved at gennemgå de basale begreber indenfor emnet. Jeg vil forklare begreberne Typetal, Kvartilsæt, middeltal, variationsbredden, kvartilafstanden, varians og standardafvigelse.

Typetallet er indenfor en række værdier den værdi som forekommer hyppigst f.eks. hvis der er 22 tuber der indeholder 231 ml og 2 tuber der indeholder 228 ml så er typetallet 231 fordi det er den værdi der hyppigst forekommer. Kvartilsættet består af 3 tal (Q1, median, Q3).

Indholdsfortegnelse
* Indholdsfortegnelse………………….………………………………………….. 2
* Indledning…………………………………………………………………………….. 3
* Opgave: ikke grupperede /diskrete observationer…………4,5,6,7
* formler………………………………………………………………………………….. 8
* Skal fabrikken foretage ændringer?........................................... 9
* Grupperede observationer fordele & ulemper……………………… 10
* Grupperede observationer formler………………………………………. 11
* Grupperede observationer diagrammer………………………….. 12,13

Uddrag
Jeg har valgt at sætte deres data ind i et pindediagram for at skabe mig selv et overblik. Vi kan aflæse fra pindediagrammet at den højeste pind er 22 på y-aksen og 231 dvs. at i 22 af de 200 stikprøver har der været fyldt 231 ml i.

Det er det samme som at sige at 11 % af de 200 er der fyldt 231 ml i. Vi kan også aflæse at der hvor der ikke er nogen pinde er de tal ikke blevet målt en eneste gang ud af de 200 stikprøver f.eks. tallet 225.

Ligesom vi kunne se mindsteværdien og størsteværdien i tabellen på side 4. Kan vi også aflæse mindsteværdien og størsteværdien i dette pindediagram ved at kigge på de 2 ender.

I den ene ende kan vi se at mindsteværdien er 224 fordi det er der pindediagrammet starter og i den anden ende kan vi se at størsteværdien er 249 fordi det er der pindediagrammet slutter.