SRO | Bangladesh

Indledning
I de seneste årtier har demokratiet haft stor fremgang i verden. En stor del af verdens lande er dog stadig ikke demokratiske. Flere steder, specielt i svagere stater, har forsøg på demokratisering kun resulteret i interne og voldelige konflikter i landet.

En stor del af de ikke demokratiserede lande befinder sig i dag i en gråzone mellem et demokrati og et autoritært styre. Et eksempel herpå er Bangladesh. Bangla-desh har efter et forsøg på demokratisering i 1991 lidt under flere interne konflikter i form af bl.a. korruption. Men betyder det så, at Bangladesh er en svag stat?

Der er flere kendetegn for en svag stat end blot at et forsøg på demokratisering har ført til flere interne konflikter. Men hvad er disse andre kriterier? Og opfylder Bangladesh dem? Det er bl.a. spørgsmål som disse, jeg vil forsøge at besvare i opgaven.

Gennem en analyse af de interne klimatiske og demo-grafiske forhold i Bangladesh samt af landets niveau af demokratisering vil jeg forsøge at belyse, hvor-vidt landet er et eksempel på en svag stat.

Derudover vil jeg i en vurdering forsøge at belyse hvilke konsekvenser udviklingen i Bangladesh kan have, samt hvilket ansvar det internationale samfund har i forhold til disse.

Indholdsfortegnelse
Indledning:
En svag stats kendetegn:
Klimaet og den demografiske udvikling i Bangladesh:
Klimatiske og demografiske forhold som påvirker leveforholdene i Bangladesh:
Bangladeshs niveau af demokratisering:
Udviklingens konsekvenser og det internationale samfunds rolle i forhold til disse:
Konklusion:
Litteraturliste:
Bøger:
Internetsider:
Bilag 1:
Tabel 2 – brugt på s.6-7

Uddrag
Gennem Bangladesh strømmer to store floder Brahmaputra og Ganges, der sammen med de tidligere nævnte sommermonsuner er medvirkende til mange oversvømmelser og cykloner om året. Monsun-vindende og dermed også oversvømmelserne synes at blive voldsommere og mere kraftige for hvert år der går.

Klimaforskere mener, at det muligvis kan hænge sammen med den globale opvarmning. Da den stigende temperatur skaber en større forskel mellem temperaturerne på land og på land. Og da varm luft kan indeholde mere vanddamp, vil monsunvindende over Bangladesh begynde at bringe mere regn ind over landet.

Hvert år skal befolkningen i Bangladesh forberede sig på disse store vandmængder. Dette gøres fx ved at bygge diger omkring byerne ved kysten, som desværre nogle gange ødelægges under de helt store storme og oversvømmelser.

Specielt går det ud over landbruget. Næsten 60% af det samlede landareal består af dyrkbar jord. Og landbruget sikrer desuden, at næsten 2/3 dele af befolkningen er i arbejde. Selve jordfordelingen og dermed også indkomstfordelingen indenfor landbruget er meget skæv.

Denne skævhed har de sidste års oversvømmelser kun forstærket. De små bønder har måttet sælge deres jord for at overleve, efter at deres marker gentagende gange blev ødelagt af vandet.

Når marker og dermed hele familiers levegrundlag ødelægges, påvirker det de i forvejen meget fattige levevilkår i Bangladesh negativt. Det medfører bl.a. stor mangel på fødevarer, giver dårlige muligheder for at få rent drikkevand, dårlige sanitære forhold og desuden øges risikoen for smitsomme sygdomme.

Dermed kan det siges, at de årlige oversvømmelser har rigtig stor betydning for leveforholdende i Bangladesh.

Ris er den største og vigtigste afgrøde i Bangladesh. Men mange afgrøder bruges også i industrien. De varer, specielt tøj, som produceres i industrien bliver eksporteret. I 2016 udgjorde den stabile eksport-vækst i bl.a. beklædningsindustrien en afgørende del af landets voksende BNP.

Men selvom BNP’en vokser, er fattigdommen stadig et stort problem. Der er kommet større forskel mellem rig og fattig, og 43.7 % af befolkningen lever stadig under fattigdomsgrænsen, som ligger på 1.90 US$ om dagen . BNP pr. indbygger lå i 2015 på 1212 $ . Sammenlignet med den danske på 52.002 $ er dette ikke meget.

Den store fattigdom i landet betyder flere sygdomme og megen sult, faktisk er ca. 16.4 % af befolkningen underernærede . I takt med at befolkningstallet forsat er voksende, vil der også blive mindre og ringere muligheder for job, både i industrien men også i landbruget.

På de tre befolkningspy-ramider s. 4 er det tydeligt at se, hvordan befolkningen i den arbejdsdygtige alder vokser. Dette vil lige-ledes medføre større mangel på arbejdspladser, som er et stort problem i et allerede fattigt land som Bangladesh. Det vil medføre endnu flere arbejdsløse og dermed også flere fattige.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu