SRO | 1. ordens differentialligninger, analytisk og numerisk

Original titel: 1. ordens differentialligninger, analytisk og numerisk med anvendelse i kemi og fysik.

Indledning
Denne studieretningsopgave er skrevet i fagene matematik, fysik og kemi. Emnet er 1. ordens differentialligninger og dets brug inden for alle tre fag.

I matematik har jeg beskæftiget mig med beviser og løsninger for fem forskellige 1. ordens differentialligninger og definitionen af disse. I fysik-delen har jeg undersøgt henfaldsloven og dens dertilhørende differentialligning.

Dette er så blevet brugt til at undersøge og behandle resultaterne af et forsøg vedrørende halveringstid.

Til sidst, men ikke mindst, har jeg i kemi-afsnittet redegjort for ordner og dets brug i et eksperimentelt forsøg. Derudover har jeg gjort brug af Excel i både fysik og kemi til at behandle forsøgsresultater.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING: ........................................................................................................................................ 3
PROBLEMFORMULERING: .................................................................................................................... 3
MATEMATIK:........................................................................................................................................ 5
FYSIK: ................................................................................................................................................... 8
KEMI: .................................................................................................................................................. 13
KONKLUSION: ..................................................................................................................................... 16
ABSTRACT: ......................................................................................................................................... 16
LITTERATURLISTE: ............................................................................................................................ 17
BILAG ................................................................................................................................................ 18
FORSØGSVEJLEDNING FYSIK: ............................................................................................................. 18
RESULTAT FORSØG FYSIK: ................................................................................................................. 20
RESULTAT FORSØG KEMI:..................................................................................................................21

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu