Indholdsfortegnelse
1) Vælg en virksomhed du gerne vil arbejde med og argumentér for hvorfor virksomheden er valgt.

2) Lav en kort markedskarakteristik af markedet som virksomheden er en del af (Kap 4.1)

3) Nu skal du have fokus på en af virksomhedens produkter og analysere den primære målgruppes sociodemografiske- og adfærdsorienterede variabler. (Kap. 11.2), samt købsadfærden for den primære målgruppe. Inddrag så mange relevante begreber fra nedenstående tabeller som muligt og brug kapitel 6 til analysen af købsadfærd.

4) Identificér virksomhedens valgte konkurrencestrategi. Argumentér på baggrund af virksomhedens målgruppe og produkt/service. (Kap. 8.4)

5) Analysér om branchen som virksomheden opererer i er attraktiv ved hjælp af Porter’s Five Forces og vurdér hvad der er særligt vigtigt i denne branche for at klare sig godt (Kap. 5.2).

6) Giv et overblik over de konkurrencemæssige positioner på det marked som din virksomhed er på (Kap. 4.5), herunder din valgte virksomhed, og vurdér hvilke muligheder din virksomhed har for enten at forsvare eller øge sin markedsandel (Kap. 4.5/8.5). Begrund dine valg.

Uddrag
Jeg vil gerne arbejde med virksomheden Sport 24/Sport 24 Outlet. Jeg har valgt denne virksomhed, blandt andet fordi jeg selv arbejder der

men også fordi det er en virksomhed der sælger sportstøj, og jeg interesserer mig meget for sport.

Det bliver spændene at analysere en virksomhed, som kan overleve ved at sælge alle deres produkter på discount.

---

Sport 24 Outlets konkurrencestrategi er Omkostningslederstrategi. Det vil sige at Sport 24, Outlet henvender sig til en meget bred målgruppe

da de sælger en masse standardiserede produkter som alle aldre kan købe. Der er ofte tale om standardiserede produkter

der kan distribueres og markedsføres effektivt i meget store mængder til markedet. Her taler man om kritisk masse.

Kritisk masse er et begrebet som benyttes i situationer, hvor der er break-even ved en meget høj produktionsmængde.

Strategien giver mulighed for at sælge produkterne til lavere priser end konkurrenternes priser. Virksomheden satser derfor ofte på mange målgrupper for at sikre stordriften.