Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Kalkulation og indtjening

1.1
Beregn de variable enhedsomkostninger pr. dragt.

1.2 -1.3
Beregn dækningsbidrag pr. dragt og dækningsgraden.

- Beregn, hvor mange dragter der skal afsættes, for at reklameomkostningerne er dækket.

1.4
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis kursen på canadiske dollars stiger.

Opgave 2
Virksomhedens rapportering

2.1
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for Mohammed Al-Zohairi ApS for 2016/2017. Der skal ikke udarbejdes noter

2.2
Opstil en balance pr. 30.06.2017 for Mohammed Al-Zohairi ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3
Forklar, hvordan den lavere værdi på varelageret påvirker virksomhedens resultat, egenkapital og likviditet.

Opgave 3
Indtjening og likviditet

3.1
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne september, oktober og november i forbindelse med køb og salg af Nicklas.

3.2
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Nicklas udgør ved udgangen af november måned i stk. og kroner.

3.3
Forklar, hvordan køb og salg af håndvasken Nicklas har påvirket Wann, Varme og Sanitet A/S’ indtjening og likviditet i november måned.

Opgave 4
Budgettering

4.1
Udarbejd et resultatbudget for 2018.

4.2
Vurder, hvilke forudsætninger i budgettet der er mest usikre.

Uddrag
Virksomheden Kristian Kirkegaard Sport A/S har specialiseret sig i salg af udstyr til triatlon. På en messe har virksomheden fået mulighed for at købe nogle dragter

der er lavet i et nyt materiale, så overfladen på dragterne yder mindre modstand i både vand og luft.

Kristian Kirkegaard Sport A/S har fået et tilbud på at købe 100 dragter hjem fra en producent i Canada til en pris på 145 canadiske dollars pr. stk. Kursen på 100 canadiske dollars er kr. 510.

Der skal endvidere betales forsikringspræmie, som udgør 2,5 % af indkøbsprisen. Told udgør kr. 50 pr. dragt, og fragtomkostningerne udgør i alt kr. 1.500 for hele partiet. Herudover udgør speditionsomkostningerne kr. 4.000.

Salgsprisen er fastsat til kr. 1.800.

Kristian Kirkegaard Sport A/S forventer at lave et salgsfremstød, hvor virksomheden vil bruge kr. 15.000 på at markedsføre de nye dragter.